Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

курсовая работа

2.2 Розрахунок необхідної кількості обладнання

Число одиниць обладнання розраховуємо за формулою 2.1.

, (2.1)

де н - номенклатура деталей, що обробляються;

Nj - програма випуску деталей j-го найменування, шт;

tonj - сумарний оперативний час на обробку деталей j-го найменування, хв;

Тні - час, витрачений на переналадку обладнання на і-й операції, год;

Fe - ефективний фонд часу роботи обладнання в одну зміну, год;

Кзм - число змін роботи обладнання;

Кв - коефіцієнт виконання норм часу.

Розрахунок зводимо до відповідних таблиць.

Таблиця 2 - Розрахунок необхідної кількості обладнання (базовий варіант)

Розрахункові

показники

Програма

випуску

виробів, Nj

шт.

Трудомісткість робіт по операціях, нормо-год.

Операція

1

Операція

2

Операція 3

Операція

4

Операція

5

Виріб 1

101010,00

6734,0

292,61

7070,7

227,59

7070,7

227,59

11111,1

312,12

12121,20

318,62

Виріб 2

101010,00

6734,0

7070,7

7070,7

11111,1

12794,60

Виріб 3

101010,00

6734,0

7407,4

7407,4

11279,5

12794,60

Всього

20494,61

21776,39

21776,39

33813,77

38029,02

Річний ефективний фонд часу роботи обладнання (Fe), год.

1723

1723

1723

1723

1723

Розрахункове число одиниць обладнання(Ср)

5,9

6,3

6,3

9,8

11,0

Прийняте число одиниць обладнання (Спр)

6

7

7

10

11

Коефіцієнт завантаження робочого місця (Кз)

0,99

0,90

0,90

0,98

1,00

Таблиця 3 - Розрахунок необхідної кількості обладнання (проектний варіант)

Розрахункові

показники

Програма

випуску

виробів, Nj

шт.

Трудомісткість робіт по операціях, нормо-год.

Операція

1

Операція

2

Операція 3

Операція 4

Операція 5

Виріб 1

101010,00

5892,25

162,56

6060,60

162,56

6060,60

162,56

10269,35

312,12

11447,80

318,62

Виріб 2

101010,00

5892,25

6228,95

6228,95

10269,35

12121,20

Виріб 3

101010,00

5892,25

6228,95

6228,95

10269,35

12121,20

Всього

17839,31

18681,06

18681,06

31120,17

36008,82

Річний ефективний фонд часу роботи обладнання (Fe), год.

1723

1723

1723

1723

1723

Розрахункове число одиниць обладнання (Ср)

5,18

5,42

5,42

9,03

10,45

Прийняте число одиниць обладнання (Спр)

6

6

6

10

11

Коефіцієнт завантаження робочого місця (Кз)

0,86

0,90

0,90

0,90

0,95

Необхідне число одиниць транспортних засобів визначається за формулою 2.2.

, (2.2)

де KТ - число транспортних операцій, що здійснюються над кожною деталлю, КТ = 4;

Q - маса одиниці j-го типорозміру деталі, кг;

q - вантажопідйомність транспортних одиниць, кг, q=200 кг;

Kвк - коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних засобів, Квк = 0,6;

Lср - середня відстань між двома пунктами перевезення, м (Lcp=100 м);

Vcp - cередня швидкість руху транспортного засобу, м/хв (90 м/хв);

tз і tр - час на завантаження та розвантаження транспортного засобу,

хв. (5 хв.);

Необхідна кількість електрокарів для перевезення заготовок зі складу і готових виробів на склад за базовим варіантом за проектом:

Kбек= (шт.)

Розрахуємо необхідну кількість промислових роботів(ПР).

Для проектного варіанта визначаємо кількість верстатів, що їх може обслуговувати один промисловий робот, за формулою 2.3.

, (2.3)

де tо та tв - відповідно основний та допоміжний час на виконання операції по виготовленню j-го типорозміру виробу, хв.

Cоб (верстата)

За нормою обслуговування визначаємо необхідну кількість роботів для здійснення технологічного процесу, враховуючи встановлену кількість обладнання на дільниці за формулою 2.4.

(2.4)

(робот)

Делись добром ;)