Розрахунок економічної ефективності від реконструкції відділення з ремонту роздавальних коробок передач

курсовая работа

11.3 Розрахунок рівня рентабельності виробництва

Найбільш поширеним критерієм оцінювання ефективності діяльності підприємства є показник рентабельності, який відображає рівень прибутковості діяльності підприємства в цілому, його окремих підрозділів, продукції, робіт чи послуг або певного проекту і визначається як відношення одержаного підприємством балансового або чистого прибутку за аналізований період до величини затрачених ресурсів:

R = (Прб /Взаг) x 100%, (68)

де: Взаг - загальні витрати, грн.

R = (49432,51/197738,20) х 100 = 25%

Делись добром ;)