Розрахунок основних показників виробничо–господарської діяльності підприємства

курсовая работа

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції

Мета розрахунків - визначення прибутку від реалізації і рентабельності продукції.

Вихідні дані і методика розрахунків:

1. Вартість реалізованої продукції приймається від вартості продукції.

2. Повна собівартість реалізованої продукції.

Прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між вартістю продукції у відпускних цінах підприємства і повною її собівартістю.

Рентабельність визначається відношенням прибутку від реалізації до її повної собівартості.

Прибуток визначається за формулою:

П=29120-18017,024=11102,976

Рентабельність продукції визначається за формулою:

Делись добром ;)