Розрахунок техніко-економічних показників виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства газового господарства

курсовая работа

4.4 Розрахунок прибутку і рентабельності відпуску газу

Прибуток від реалізації газу Дпрг , визначаємо по формулі

Дпрг = Qріч · Трг, (20)

Дпрг =7840*3164,04=24809,24 тис. грн.

Балансовий прибуток Пбаланс, визначаємо по формулі

Пбаланс = Дпрг - Со, (21)

Пбаланс =24809,24*18797,15=6013,09 тис. грн.

Чистий прибуток Пчп, визначаємо по формулі

Пчп = Пбаланс · 0,15, (22)

Пчп =6013,09*0,15=901,81 тис. грн.

Рівень рентабельності по балансу Рр, визначається по формулі

Ррб = , (23)

Ррб =

Рівень рентабельності по чистому прибутку, Ррп визначаємо по формулі

Ррп = , (24)

Ррп =

Делись добром ;)