Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

курсовая работа

1. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Даний інвестиційний проект реалізується на базі металургійного підприємства Дніпропетровської області ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім.. Ф.Е. Дзержинського». Підприємство є одним з найбільших у даній галузі, виробляє продукцію як для задоволення внутрішнього попиту, так і на експорт. Комбiнат спецiалiзується на виробництвi крупносортного i середньосортного фасонного i сортового прокату загального i спецiального призначення, виробництвi трубної заготовки. Є єдиним в Українi по виробництву коритоподiбних шпунтових паль типу Ларсен, є єдиним у свiтi виробником катаної вiсьової профiльної заготовки для залiзничного транспорту, яка пiсля вiдповiдної обробки реалiзується переважно на Пiвнiчно-Американському ринку.

За останні роки тенденції щодо подорожчання сировини та метеріалів для виробництва продукції, а також нестача фінансування призвели до збитковості підприємства - ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» є нерентабельним, ефективність господарської діяльності падає, рівень собівартості перевищує суму чистого доходу від реалізації продукції.

У відповідності до Державної програми розвитку металургійного комплексу до 2020 р., металургійна галузь є однією з пріоритетних галузей розвитку України. Отже, відновлення ефективної діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» є стратегічно важливим завданням для економіки України. З цієї позиції можливе фінансування інвестиційного проекту заводу за рахунок деравних коштів, цільового фінансування.

Суть інвестиційного проекту полягає у переході технології виробництва ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» із застарілих методів виробництва сталі - доменого та агломераційного - на сучасне аглодомене виробництво. Перехід на нову технологію виробництва не призведе до зміни обсягів виробництва металопродукції, хоча виробнича потужність нового устаткування є більшою. Однак обсяги виробництва на ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» регулюються обсягом попиту на продукцію на ринку, а на даний час позитивних тенденцій щодо зростання попиту не прогнозується. Однак після переходу на нове устаткування буде отримана економія на витратах на суму 2221505 тис.грн. на рік через економію на сировині, матеріалах, паливі та електроенергії.

Перехід на нову технологію виробництва потребує придбання та встановлення нового обладнання - «ківш-печі» від виробника ПАТ «Акос-125». Дана установка має високі показники продуктивності при найменших витратах матеріалів та електроенергії. При цьому вартість придбання даної установки також найменша серед аналогів та становить 4505820 тис.грн.

Перехід на нове обладнання не потребує додаткових витрат окрім інвестиційних. На виробництві у новому аглодоменому цеху будуть зайняті працівники, що раніше працювали у агломераційному та доменному цехах.

За умови державного фінансування, інвестиційний капітал у сумі 546160 тис.долл. США (4505820 тис.грн. за поточним курсом) надається ПАТ «Дніпровський Метзавод» безкоштовно за умови повернення інвестованих коштів протягом 10 років.

Впровадження даного інноваційного проекту принесе ПАТ «Дніпровський Метзавод» 2221505 тис.грн. додаткового чистого прибутку. Сума кумулятивного дисконтованого грошового потоку за перші 10 років становить 8574134 тис.грн. З якого сума дисконтованого грошового притоку складає 13079954 тис.грн.

Основні показники інвестиційної привабливості проекту представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Показники інвестиційної привабливості проекту ПАТ «Дніпровський Метзавод»

Показники

Значення показника

Вартість інвестицій, тис.грн.

-4505820

Коефіцієнт дисконтування, %

8,0

Чиста приведена вартість за 10 років, тис.грн.

8574134,0

Індекс рентабельності, частка одиниці

2,9

Термін окупності, років

3,5 роки

За даним інвестиційним проектом вартість інвестицій становить 4505820 тис.грн., чиста приведена вартість за проектом дорівнює 8574134 тис.грн. за перші 10 років його реалізації, що є показником високого рівню ефективності. Індекс рентабельності інвестицій становить 2,9, а термін окупності проекту складає менше терміну його реалізації.

Реалізація даного проекту дозволить підприємству збільшити суму чистого прибутку на 1799419 тис.грн. за рік. Сума планового річного чистого прибутку підприємства після реалізації інвестиційного проекту становитиме 9370 тис.грн. у порівнянні зі збитком 2012 р. у сумі 1790049 тис.грн. Таким чином, можна зробити висновок про обґрунтованість реалізації даного інвестиційного проекту на ПАТ «Дніпровський Метзавод» та його ефективність.

Делись добром ;)