Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

курсовая работа

4.1 Обґрунтування планового обсягу продажу продукції

Після переходу на нове виробниче устаткування обсяги виробництва продукції не зміняться, хоча виробнича потужність нового устаткування є більшою. Проте обсяги виробництва на ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» регулюються обсягом попиту на продукцію на ринку, а на даний час позитивних тенденцій щодо зростання попиту не прогнозується. Однак після переходу на нове устаткування буде отримана економія на витратах на суму 2221505 тис.грн. на рік через економію за наступними напрямами використання ресурсів:

- економія з використання сировини та матеріалів із-за зміни технології виробництва становитиме згідно плановим розрахункам 9% від поточного рівня. У складі собівартості витрати на сировину та матеріали на 2012 р. складають 42,5% [1], отже сума економії становитиме:

ДВм.р. = 16220100 * 0,425 * 0,09 = 620419 тис.грн.

- економія з використання палива із-за зміни технології виробництва становитиме згідно плановим розрахункам 21% від поточного рівня. У складі собівартості витрати на паливо на 2012 р. складають 37,1% [сміда], отже сума економії становитиме:

ДВп = 16220100 * 0,371 * 0,21 = 1263708 тис.грн.

- економія з використання електроенергії із-за зміни технології виробництва становитиме згідно плановим розрахункам 40% від поточного рівня. У складі собівартості витрати на електроенергію на 2012 р. складають 5,2% [1], отже сума економії становитиме:

ДВе = 16220100 * 0,052 * 0,4 = 337378 тис.грн.

Загальна річна економія на витратах становить:

ДВ = 620419 + 1263708 + 337378 = 2221505 тис.грн.

Отже, плановий рівень собівартості становитиме:

Спл = 16220100 - 2221505 = 13998595 тис.грн.

Сума планового валового прибутку ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» буде дорівнювати:

ВПпл = 15543124 - 13998595 = 1544529 тис.грн.

Сума додатково отриманого валового прибутку дорівнює сумі економії на витратах та становить 2221505 тис.грн. Після сплати податку на прибуток зміна чистого прибутку підприємства становитиме:

?ЧП = 2221505 х (1 - 0,19) = 1799419 тис.грн.

Сума чистого прибутку за планом становить:

ЧП = -1790049 + 1799419 = 9370 тис.грн.

Таким чином, впровадження даного інноваційного проекту принесе ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» 1799419 тис.грн. додаткового чистого прибутку.

Делись добром ;)