Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

курсовая работа

4.3 Оцінка ринку збуту продукції

На запити споживачiв комбiнат виробляє продукцiю вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв, включаючи як загальноєвропейськi, так i нацiональнi стандарти країн Європи й Америки (Нiмеччини, Великобританiї, США й iн.). Продукцiя комбiнату, крiм традицiйних споживачiв у межах країн СНД та Балтiї, поставляється у бiльше нiж 60 країн свiту практично на всi континенти.

Поставка на комбiнат залiзорудної сировини проводилась в обсязi виробничої потреби. Усього за 2011 рiк поставлено 647,9 тис.т. аглоруди; 3212,0 тис.т. концентрату, 794,5 тис.т. обкотишiв; 409,4 тис.т. брухту чорних металiв, обсяг находження коксу склав 1598,9 тис.т. Забезпечення комбiнату вогнетривкими матерiалами протягом року проводилося задовiльно за прямими договорами iз Красногорiвським, Пантелеймонiвським i Часiвоярським вогнетривкими заводами, а також через комерцiйнi структури: «Мелт», «Далмонд» ТОВ «МД Груп», ТОВ КФ «Союз». Магнезiальними й переклазовугленцевi виробами, магнезитовим порошком комбiнат був забезпечений у повному обсязi. Для торкретування конвертерiв використовувався магнезитовий порошок ПАТ «Комбiнат Магнезит», а для футеровки конвертерiв використовувалися iмпортнi вогнетриви виробництва Туреччини та Китаю.

На початку 2011р. цiна на концентрат складала 887,09 грн., на аглоруду - 379,91 грн., на обкотишi -1 070,21 грн. на кiнець 2010р. цiнi на залiзорудну сировину склали: на концентрат - 974,69 грн., на аглоруду-701,6 грн., на обкотишi -1 158,43 грн.

По запитах споживачiв комбiнат виробляє продукцiю до вимог мiжнародних стандартiв. Продукцiя комбiнату постачається на всi континенти свiту. На всiх етапах сталеливарного i прокатного виробництва дiє система якостi вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Ця система сертифiкована з одержанням вiдповiдних сертифiкатiв органiв сертифікації - Нацiонального Укрсепро i нiмецького TUV THURINGEN. За 2011 рiк комбiнатом було вiдвантажено 3133034,151т металопродукцiї у т.ч.:

1. Чавун - 108408,89т., у т.ч.:

- у страни Центральної /Схiдної Європи - 39974,8т.,

- пiдприємствам України - 68434,09т.;

2. Сортового прокату - 355168,808т:

- у страни СНД - 104972,968т.,

- у страни Схiдної Європи - 8456,96т.,

- у страни Центральної/Пiвнiчної Европи - 1045,657т.,

- у страни Африки/Пiвденної та Центральної Америки - 38211,338т.,

- у страни Центральної Азiї та Близького Сходу - 90239,868т.,

- пiдприємствам України - 112242,017т.;

3. Заготовка квадратна - 2172389,851т:

- у страни Центральної Азiї та Близького Сходу - 23719,77т.,

- у страни Африки, Пiвденної та Центральної Америки - 14952,357т.,

- пiдприємствам України - 2133717,724т.;

4. Заготовка трубна -354423,73т., у т.ч.:

- у страни Захiдної Европи - 57745,522т.,

- у страни Центральної Азiї та Близького Сходу - 15998,534т.,

- у страни Схiдної Азiї -13059,757т.,

- у страни СНД - 2201,441т.,

- пiдприємствам України- 265418,476т.;

5. Кулi сталевi - 40865,907т., у т.ч.:

- у страни Схiдної Європи-560,90т.,

- у страни СНД - 64,09т.,

- пiдприємствам України- 40240,917т.;

6. Шпунт Ларсена - 10635,89т., у т.ч.:

- у страни СНД - 10404,12т.,

- пiдприємствам України - 231,77.;

7. Рейки - 3010,44т., у т.ч.:

- у страни СНД - 720,38т.,

- пiдприємствам України - 2290,06т.;

Делись добром ;)