Розробка інвестиційної політики торговельного підприємства

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика підприємства

Ресторан "Гриль House" є товариством з обмеженою відповідальністю - засноване декількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений на долі визначених засновницькими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають по його зобовязаннях і несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю суспільства в межах вартості внесених ними вкладів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників. Ця організаційно-правова форма поширена серед дрібних і середніх підприємств.

Ресторан "Гриль House" знаходиться на проспекті Маяковського, 3б, р-н: Деснянський.

Місія організації визначає місце, роль і становище в суспільстві, її громадський статус. Іноді це поняття замінюють таким вираженням, як "девіз організації". Місія організації - це виражене словесно, основне соціальне значуще, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці своєї місії підкреслює саме соціальний характер свого призначення для суспільства. Місія ресторану "Гриль House" - це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку, хорошого час відпочинку.

Місія реалізує цілі розвитку організації, які по суті визначають перспективні напрями. Залежно від значущості, цілі підрозділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Місією ресторану є максимум уваги кожному гостю з тим, щоб його перебування було приємним, комфортним і розкішним.

Люди ходять в дорогі ресторани для того, щоб відпочити в комфортній для них обстановці в процесі вибору того або іншого коханого ними блюда, таким чином основними цілями ресторану "Гриль House":

- якісний рівень обслуговування.

- в майбутньому стати одним з кращих ресторанів Києва.

- докласти зусилля для підтримки і зміцнення здоровя задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.

Цільовий споживач є групою людей з схожими потребами відносно конкретного товару або послуги, достатніми ресурсами, а також готовністю і можливістю купувати. Ця група, передусім, визначається тим, якому саме соціальному прошарку призначений товар або послуга, і тим, як цінові і інші характеристики товару її визначають. Ці умови, як можна бачити, також є єдиним логічним цілим.

Що стосується портрета споживача ресторану - це самі різні люди. Дуже багато молодих, 30-40-річних менеджерів, у яких є власний бізнес, приходять сюди як відпочити, так і укласти дорогі угоди, світські люди, які знаходяться в увазі громадськості, - усе це заможні люди, готові заплатити за якісне обслуговування, розкішну обстановку і статус.

Суть організаційної структури в делегуванні прав і обовязків для розподілу праці. Організаційна структура готелю є віддзеркаленням повноважень і обовязків, які покладені на кожного її працівника.

Метою організаційної структури є:

- розподіл праці;

- визначення завдань і обовязків працівників;

- визначення ролей і взаємин.

Генеральний директор оформляє документи, необхідні для здійснення діяльності по наданню послуг громадського харчування; забезпечує надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, що робляться; здійснює організацію, планування і координацію діяльності ресторану; укладає договори постачання продовольчих товарів, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх вступу і реалізації; надає звітність про виробничу діяльність у тому числі власникові ресторану; представляє інтереси ресторану і діє від його імені; встановлює службові обовязки для підлеглих йому працівників і приймає заходи по забезпеченню їх виконання; приймає рішення про призначення, переміщенні і звільнення від займаних посад працівників ресторану, застосовує заходи заохочення працівників, що відрізнилися, накладає стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни.

Головний бухгалтер займається керівництвом здійснення бухгалтерського обліку і звітності, контроль за своєчасним і правильним оформленням бухгалтерської документації; контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; контроль за правильним віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій і їх відповідністю законодавству; здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат; формування облікової політики з розробкою заходів щодо її реалізації; надання методичної допомоги працівників підрозділів і служб з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу; керівництво забезпеченням складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг), розрахунків по заробітній платі, нарахувань і перерахувань податків і зборів до бюджетів різних рівнів, платежів до банківських установ; керує працівниками бухгалтерії.

Менеджер здійснює контроль за раціональним оформленням залу, вітрин, і так далі; здійснює перевірку виписаних рахунків і виробляє розрахунок з відвідувачами; приймає заходи до запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій; розглядає претензії, повязані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і проводить відповідні організаційно-технічні заходи; контролює дотримання працівниками організації трудової і виробничої дисципліни правив і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і гігієни; інформує керівництво організації про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, приймає заходи до їх ліквідації; складає графік роботи офіціантів, хостесов, барменів і гардеробників; виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

У обовязки офіціанта входить сервіровка столу відповідно до встановлених стандартів; контроль за чистотою, станом і комплектністю приладів, посуд і скатертинами і серветками на закріплених за офіціантом столами; вивчення меню; прийом замовлень від клієнта ресторану; подача блюд і напоїв згідно зі встановленими правилами обслуговування.

Бармен обслуговує відвідувачів за барною стійкою готовими до вживання алкогольними і безалкогольними напоями кондитерськими виробами і іншими виробами; оформляє вітрини і барну стійку, утримує їх в зразковому стані.

Завідувач господарством забезпечує господарське організовує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт; забезпечує підрозділу підприємства, установи, організації меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інженерної і управлінської праці, здійснює спостереження за їх збереженням і проведенням своєчасного ремонту; контролює раціональне витрачання матеріалів і засобів, що виділяються для господарських цілей; організовує зберігання, забезпечує збереження інвентарю і іншого майна підприємства відповідно до своїх функціональних обовязків, веде облік і складає звіти про збереження і стан інвентарю і іншого майна; робить інвентаризацію, списання малоцінних предметів.

Шеф-кухар здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю підрозділу підприємства громадського харчування;; складає меню; здійснює постійний контроль за технологією приготування їжі, нормами закладки сировини і дотриманням працівниками санітарних вимог і правил особистої гігієни; складає графік виходу кухарів роботу; контролює правильну експлуатацію устаткування і інших основних засобів; контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; проводить роботу по підвищенню кваліфікації працівників.

Ресторани часто спеціалізуються на певних типах кухні або представляють конкретну тему.

Спеціалізація ресторанів може бути дуже різноманітною: швидке обслуговування, сімейні, повсякденні і інші. Ресторани можуть спеціалізуватися і на приготуванні національних страв, сніданків, обідів і тому подібне.

Ресторан "Гриль House" спеціалізується на приготуванні національних блюд. Меню ресторану відрізняється великою кількістю спеціальних пропозицій.

У кожній організації існують свої переконання, що склалися з часом, про те, як необхідно здійснювати управління, тобто як організувати роботу управлінського і виробничого персоналу, мотивувати і контролювати його.

Ресторан "Гриль House" - не це місце, де відвідувач може просто поїсти, туди люди приходять насолодитися незвичайним смаком і ароматом добре знайомих і улюблених італійських блюд в палаці з трельяжними колонами, легкою колірною гаммою деталей, фоновою класичною музикою.

У вестибюлі назустріч гостям виходять гардеробники і, приймаючи від гостей верхній одяг, дають їм фірмові номерки.

Формений одяг хостеса офіціанта або бармена є невідємною частиною інтерєру ресторану "Гриль House".

Споживачів обслуговує персонал що пройшов спеціальну підготовку. При прийомі замовлення офіціант стоїть біля гостя з правого боку від нього, не торкаючись при цьому столу, стільця, не нахиляючись близько до гостей. Меню пропонується в розкритому виді на першій сторінці ліворуч лівою рукою. Якість обслуговування багато в чому залежить від правильного розподілу обовязків між офіціантами і їх злагодженої спільної роботи.

Велика психологічна дія робить на людину музика. Вона має не менше значення, чим приємна і затишна обстановка в залі, красивий інтерєр.

Основна умова ефективного управління будь-яким бізнесом сьогодні - це глобальний, по можливості, облік, що вимагає контролю на усіх етапах технологічного ланцюжка роботи підприємства. Сучасні інформаційні технології пропонують рішення, які допомагають ефективно організувати бізнес і майстерно управляти ім. Поліпшити якість і швидкість обслуговування відвідувачів, здійснити повний контроль над діяльністю усіх підрозділів значно зменшити ризик зловживань - усі ці можливості дає інформаційна система управління рестораном.

Київський ринок ресторанного бізнесу впритул наближається до насичення, тому головним завданням для лідерів є прискорене збільшення своєї частки ринку і скупка бізнесу конкурентів.

Сьогодні, в період розвитку інформаційної і сфери послуг, ресторанний бізнес є однією з найперспективніших галузей : незважаючи на скрутне соціально-економічне становище в країні ресторани, кафе і інші подібні заклади відкриваються, і люди їх відвідують. При цьому спостерігається також значне зростання конкуренції, тому рестораторам слід враховувати щонайменші, не значущі на перший погляд, економічні коливання на ринку, зміни в структурі ринку, смакові переваги клієнтів, постійно мінятися і удосконалюватися не просто для того, щоб добитися успіху, але і для того, щоб зуміти його утримати надалі.

Фінансовий менеджмент - один з необхідних елементів економічного управління діяльністю підприємства. Здійснення будь-якої господарської діяльності супроводжується рухом фінансових і грошових потоків. Такий рух породжується самим фактом наявності ділових взаємин цього підприємства з іншими юридичними особами.

Що стосується конкретно ресторану "Гриль House", цілями і завданнями:

- лідерство в боротьбі з конкурентами (оскільки цей ресторан є підприємством з дуже високою мірою фінансової стійкості, яке здатне не лише ефективно функціонувати в умовах конкурентної боротьби, але і утримувати при цьому лідерство);

- ресторан задоволений своїм положенням, але щоб не втратити його, прагне розвиватися на рівні найближчих конкурентів;

- зростання обсягів виробництва і реалізації.

Ресторан "Гриль House" відрізняється вишуканим і дорогим інтерєром, бездоганною кухнею, сервісом, гучним імям, чим і компенсує високі ціни.

Цілеспрямована цінова політика ресторану полягає в наступному: потрібно встановлювати на свої послуги такі ціни і так змінювати їх залежно від ситуації на ринку, щоб опанувати певну частку ринку, отримати бажаний обєм прибутку.

- Ресторан використовує метод стимулювання збуту - використання різноманітних стимулюючих засобів, сприяючих здійсненню купівлі. У ресторані використовуються такі засоби:

- гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні; використання "психологічних цін";

- стимулювання власного персоналу - премії.

Що стосується систем цін на послуги і продукцію, що випускається, і методик їх формування. У ресторані правильне формування цін на блюда в меню - запоруку прибутковості і прибутковості бізнесу.

Аналіз формування, розподілу і використання прибули проводитися у декілька етапів:

1. аналізується прибуток по складу і динаміці (аналіз починається з оцінки динаміки показників балансового прибутку за звітний період;

2. аналізується формування чистого прибутку і вплив податків на прибуток;

3. дається оцінка ефективності розподілу прибули до фонду накопичення і споживання;

4. аналізується використання прибутку фонду накопичення і фонду споживання.

Фахівці з менеджменту вважають, що найбільш ефективним моментом роботи організації є продумана дія його керівників. Кваліфікована дія керівництва дає можливість направити в потрібне русло поведінку працівників, створити необхідну виробничу орієнтацію і збудити мотивацію їх дій, сприяти ефективній роботі. В результаті виробнича діяльність колективу придбаває потрібну цілеспрямованість, організованість і продуктивність. Таким чином, успіх приходить тоді, коли якісне керівництво породжує активну поведінку працівників, а їх взаємодія проявляється в ефективній виробничій діяльності.

Делись добром ;)