Розробка нормативної бази та техніко-економічне обґрунтування створення комплексної бригади, що виконує вантажні автоперевезення

курсовая работа

Вступ

Важливе значення на підприємствах всіх форм власності займає організація, нормування і оплата праці.

Організація праці - це комплекс заходів ,які направленні на використання живої праці з метою підвищення продуктивності та збереження здоровя працюючих. Організація праці спрямована на створення найсприятливіших умов праці, досягнення повного використання засобів виробництва, збереження та підтримку на високому рівні працездатності працівників, усунення важкої ручної праці і здійснення сприятливих впливів на організм людини.

Нормування праці - це частина організації праці на підприємстві. Під нормуванням праці розуміють процес встановлення науково-обгрунтованих норм витрат праці на виконання робіт.

Поняття «оплата праці» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за невідпрацьований час (щорічна відпустка, святкові дні тощо).

До сучасної концепції управління господарською діяльністю належить логістика. Логістичні процеси -- це сукупність ряду послідовних операцій з товарами, повязаних з розвантажуванням, прийманням, переміщенням, комплектуванням, упакуванням, укладанням, зберіганням та відпуском.

Актуальність теми зумовлена тим, що підприємствам, незалежно від форм власності, надані права самостійного вирішення питань з організації, нормування і оплати праці. За рахунок результатів своєї праці підприємства повинні покривати поточні виробничі витрати, в тому числі і на оплату праці, здійснювати вкладення на розширення і реконструкцію виробництва, забезпечувати соціальний розвиток.

Метою даного проекту є вивчення організації та оплати праці на підприємствах в сфері транспортної логістики.

Обєктом є комплексна бригада,що виконує вантажні перевезення.

Предмет. Розробка нормативної бази та техніко-економічне обґрунтування створення комплексної бригади,що виконує вантажні автоперевезення.

Вихідні дані для курсового проекту

Остання цифра шифру - 4.

Бортовий автомобіль ЗИЛ-5301 з причепом ГКБ-817 виконує перевезення будівельних матеріалів ІІ-го класу за маятниковим маршрутом на відстань 14 км. Маршрут проходить поза містом частково (30 %) по дорогам 1 групи, (70 %) по дорогам 11 групи. Нульовий пробіг 5 км дорогами II групи. Час автомобіля в наряді складає 9,2 годин. Підготовчо-завершальний час складає Тпз- 18 хв.

Вантажні матеріали у вигляді пакетів масою 30 кг розташовані в приміщенні складу та штабельовані на висоті 1,2 м. Їх підносять вручну на відстань 44 м, вкладають на піддони, вантажопідйомністю 420 кг далі за допомогою рокли переміщують на відстань 30 м з подальшого подачею в кузов автомобіля за допомогою автокрану КС-2571 поворотом стріли на кут 150 град .

Загальними для всіх варіантів виконання навантажувальних робіт є викори-стання автокраном сталевих канатів, однозмінний режим роботи, тривалість робочої зміни Тс та добовий обсяг виконання навантажувальних робіт Qд - 300 т.

Місячний фонд робочого часу - 177 год.

Кількість днів роботи автомобіля на місяць = 25 днів.

Делись добром ;)