Розробка нормативної бази та техніко-економічне обґрунтування створення комплексної бригади, що виконує вантажні автоперевезення

курсовая работа

Розділ І. Аналіз базової схеми виконання перевезень

1.1 Розрахунок норм виробітку при використанні запропонованої схеми перевезення вантажу.

Бортовий автомобіль ЗИЛ-5301 з причепом ГКБ-817 виконує перевезення будівельних матеріалів ІІ-го класу за маятниковим маршрутом на відстань 14 км. Маршрут проходить поза містом частково (30 %) по дорогам 1 групи, (70 %) по дорогам 11 групи. Нульовий пробіг 5 км дорогами II групи.

Нижче представлена схема маршруту автомобіля (рис. 1.1)

Рис.1.1. Схема маятникового маршруту перевезення

Розрахуємо технічну швидкість автомобіля. Маршрут проходить поза містом частково (30 %) по дорогам 1 групи, (70 %) по дорогам 11 групи та вантажопідйомність його складає більше 7 тон. В такому випадку технічна швидкість по дорогам І-ої групи складатиме 33 км/год, а в умовах міста - 25 км/год.

Для того щоб розрахувати норми виробітку водіям при виконанні базової схеми перевезень вантажів спочатку розрахуємо тривалість робочого циклу:

(1.1)

де, загальна відстань перевезень;

- нормативно технічна швидкість руху автомобілів по дорогах і-тої гр.

tпр - норма простою на 1 т вантажу; для автомобілів q=3т, tпр = 8,5хв

- маса автомобіля;

=1,25 для вантажу II-го класу;

Зважаючи на те, що маршрут перевезень проходить по різних групах доріг слід використовувати швидкість руху автомобілів:

(1.2)

де аі - доля доріг і-тої групи в загальній довжині маршруту.

=0,3*33+0,7*25=27,4 (км/год)

Масу вантажу знаходимо за формулою:

(1.3)

де, вантажопідйомність автомобіля;

=0,8 для вантажів II класу

=3*0,8 = 2,4(т)

Розрахуємо скільки можна перевезти мішків з вантажем з даною вантажопідйомністю:

2400/22=109,1

Для знаходження lг відстань перевезення ділиться на 0,5 оскільки маршрут маятниковий.

lг=14/0,5= 28 км

Необхідна кількість транспортних циклів:

(1.4)

де Тз - час зміни;

Тпз - підготовчо заключний час;

То - час нульового пробігу.

Час нульового пробігу розрахуємо за формулою:

(1.5)

Обсяг перевезень:

(1.6)

Так як заданий вантаж 2-го класу, то коефіціент вантажопідйомності для нього знаходиться у проміжку від 0,71 до 0,99. Надалі будемо використовувати значення 0,8.

Обсяг вантажу,що повинен перевезти водій за зміну у т/км:

(1.7)

Отже, норма виробітку водія автомобіля при перевезенні сільськогосподарської продукції за маятниковим маршрутом складає 16,8 т або 235,2 ткм за одну зміну.

Делись добром ;)