Розробка нормативної бази та техніко-економічне обґрунтування створення комплексної бригади, що виконує вантажні автоперевезення

курсовая работа

1.3 Розрахунок кількості транспортних засобів та водіїв. Розрахунок кількості виконавців навантажувально-розвантажувальних робіт

Для розрахунку кількості транспортних засобів для перевезення вантажу та кількості водіїв слід використовувати формулу:

(1.15)

де Nв -кількість водіїв, що приходиться на 1 автомобіль;

Тз - тривалість зміни;

Тпз - підготовчо-заключиний час;

Др - кількість днів роботи автомобілю на місяць;

Фм - місячний фонд робочого часу.

Др = 25 днів, Фм = 177 год.

Це означає, що на 10 автомобілі приходиться 15 водіїв.

Кількість автомобілів:

(1.16)

Кількість водіїв:

Кількість відпрацьованих змін за місяць:

Отже, за 14 автомобілями треба закріпити 21 водіїв, кожний з яких відпрацює за місяць 9 робочих змін.

Розрахунок кількості виконавців навантажувальних робіт:

Тривалість циклу візка:

(1.17)

де tнав - час на навалку вантажу;

tперв - час на перевезення вантажу;

tукл - час на укладку вантажу;

tпер - час на переміщення вантажника без вантажу:

tпер.л -час переміщення ліфта.

Tнав = 3 сек.

Tукл = 3 сек.

Tперв = 66*1,7=112сек

( За допомогою візка вантажі переміщують на відстань до ліфта =45 м, далі на 32 м)

tпер = 66*1= 66 сек

tпер.л =(1+1,2)*60=132 сек

Кількість візків:

(візків)

Кількість робітників у ланці вантажників:

(1.18)

де mн - кількість робітників, що здійснюють навалку;

mп - кількість робітників, що здійснюють переміщення;

mу - кількість робітників, що здійснюють укладку.

2 - чоловік на навалку;

2 - чоловік на укладку;

6 - чоловік переміщують візки.

Норма часу на навантаження-розвантаження 1 тони вантажу:

(1.19)

Розрахуємо час на розвантаження автомобіля:

(1.20)

Норма виробітку вантажників:

(1.21)

Делись добром ;)