Розробка нормативної бази та техніко-економічне обґрунтування створення комплексної бригади, що виконує вантажні автоперевезення

курсовая работа

1.4 Дослідження впливу нормоутворюючих факторів на норми праці. Розробка пропозицій по вдосконаленню автоперевезень та організації навантажувальних робіт

Для вдосконалення транспортного процесу можна запропонувати збільшити вантажопідйомність автомобіля, за рахунок залучення в транспортний процес причепа,вантажопідйомність якого 3 т.

Враховуючи це розрахуємо норму виробітку водіям при удосконаленому варіанті організації перевезень:

(1.22)

tпр - норма простою на 1 т вантажу;

для автомобілів вантажопідйомністю 6т tпр =8,5 хв

=6*0,8=4,8(т)

(1.23)

Скоригуємо тривалість зміни:

Обсяг перевезень:

(1.24)

Транспортна робота:

(1.25)

Тобто, із збільшенням вантажопідйомності автомобіля на 3т, в даному випадку, збільшується транспортна робота на 100,8 ткм.

Тепер розрахуємо за новою схемою кількості транспортних засобів та водіїв:

(1.26)

Кількість автомобілів:

(1.27)

Кількість водіїв:

Кількість відпрацьованих змін за місяць:

Отже, за 10 автомобілями треба закріпити 14 водіїв, кожний з яких відпрацює за місяць 13 робочих змін.

Для дослідження організації навантажувальних робіт розглянемо експлуатаційну продуктивність автокрану в залежності від куту повороту стріли. Для прикладу візьмемо кут повороту стріли 120є, 150є, 180є.

(1.28)

Час застропки та відстропки вантажу складає tзв = 9 сек, tвв= 8 сек.

hп =1,5+0,5=2(м)

Час повороту стріли автокрана з вантажем (без вантажу):

(1.29)

1) б = 120є

2) б = 150є

3) б = 180є

Результати розрахунків подані в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

б, град.

120 є

150 є

180 є

210 є

We ,т/год

18,4

16,2

15,5

13,7

Рис. 1.3. Графік залежності експлуатаційної продуктивності крану від кута повороту стріли

Даний графік показує, що зі збільшенням куту повороту стріли продуктивність крану зменшується. Для вдосконаленої схеми я пропоную встановити кут повороту крану на 120є.

Щоб розробити раціональну схему виконання навантажувальних робіт, потрібно дослідити вплив вантажопідйомності піддону та технічну продуктивність автокрану КС-3571.

(1.30)

Щоб вдосконалити процес переміщення вантажів потрібно розглянути піддони різної вантажопідйомності: 0.18 т, 0,28 т, 0.48 т, 0.58 т,0,68т.

1) При =0,18

2) При =0,28

3) При =0,48

4) При =0,58

5) При =0,68

Залежність технічної продуктивності автокрану КС-3571 від вантажопідйомності піддона наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

gп, т

0,18

0,28

0,38

0,48

0,58

0,68

Wт, т/год

8,2

12,7

17,2

21,7

26,3

30,8

Рис. 1.4. Графік залежності технічної продуктивності автокрану КС-3571 від вантажопідйомності піддону.

Даний графік показує, що зі збільшенням вантажопідйомності піддону збільшується технічна продуктивність автокрану.

Для вдосконалення розвантажувальних робіт можна застосовувати піддон вантажопідйомністю 0,58 т. Розрахунок нової схеми виконання робіт:

Розрахунок норм виробітку крановиків.

Технічна продуктивність крану:

(1.31)

=59,5сек

Експлуатаційна продуктивність автокрану:

Час на навантаження та розвантаження 1 т вантажу:

(1.32)

Визначаємо кількість кранів:

(1.33)

Замінимо візки вантажопідйомністю 250 кг на візки вантажопідйомністю 300 кг. Розрахуємо кількість виконавців навантажувальних робіт та кількість візків у такому випадку.

Тривалість циклу візка:

(1.34)

Tнав = 3 сек.

Tукл = 3 сек.

Tперв =66*1,5=99сек

tпер = 66*1= 66 сек

tпер.л =

Кількість візків:

Кількість робітників у ланці вантажників:

(1.35)

де mн - кількість робітників, що здійснюють навалку;

mпер - кількість робітників, що здійснюють переміщення;

mу - кількість робітників, що здійснюють укладку.

2 - чоловік на навалку;

2 - чоловік на укладку;

5 - чоловік переміщують візки.

Норма часу на навантаження-розвантаження 1 тони вантажу:

(1.36)

Отже, норма часу на навантаження-розвантаження 1 т вантажу складає 0,34 люд.год/т.

Розділ ІІ. Поектна частина

Делись добром ;)