Розробка нормативної бази та техніко-економічне обґрунтування створення комплексної бригади, що виконує вантажні автоперевезення

курсовая работа

Висновок

бригада перевезення заробіток

В даній роботі був зроблений аналіз виконання перевезень бортовим автомобілем ЗИЛ-5301 вантажопідєністю 3т, що виконує перевезення сільськогосподарських вантажів II класу за маятниковим маршрутом на відстань перевезень 14 км. Технічна швидкість автомобіля складає 27,4 км/год. Робочий цикл рівний 86,8хв., кількість транспортних циклів - 7, тривалість зміни становить 10,2год, транспортна робота рівна 235,2 т.км. Було розраховано, що перевезення виконується на 14 автомобілях за якими закріплено 21 водіїв. Розроблений графік змінності водіям.

Навантаження автомобіля виконується за допомогою 1-го автокрану КС-3571 та бригади вантажників яка складається з вантажників які виконують навалку 2 чол., укладку 2 чол., та 6 чол., які переміщують вантажі на візках до автокранів.

Для вдосконалення транспортного процесу було запропоновано збільшити вантажопідємність автомобіля, за рахунок залучення в транспортьний процес причепа, враховуючи це норма виробітку водіям при удосконаленому варіанті організації перевезень рівна 336 т.км., тривалість зміни становить 9,9 год., кількість автомобілів скоротилась на 4 і відповідно зменшилась кількість водіїв на 7 чол.

Також в курсовому проекті було проводено дослідження залежності продуктивності автокрана від вантажопідємності піддона, з підвищенням вантажопідємності піддона збільшується продуктивність автокрану. Було запропонувано збільшити вантажопідємність піддону до 0,58т., та збільшити вантажопідйомність візка до 300 кг, за рахунок чого зменшилась кількість чоловік, що переміщують візки. В результаті запропонованої схеми перевезень та перевантажувальних робіт можна вдосконалити транспортний процес, зекономити на виплатах заробітної плати за цілий рік на 424902 грн.

Зробивши висновки, можна сказати, що вдосконалена схема транспортного процесу є економічно вигідною і доцільною.

Список використаної літератури :

1. «Єдині норми часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом та відрядні розцінки водіям автомобілів»

2. Адамчук В.В. «Организация и нормирование труда» М. «Финстатинформ» 1999

3. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 212 с.Воркут А.И. «Грузовые автомобильные перевозки» К. «Вища школа» 1986

4. Голованенко С.Л. «Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта» К. «Техника» 1991

5. Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Нормування праці: Навчальний посібник. - Донецьк: ТОВ «Юго - Восток, ЛТД», 2004

6. Иванов В.Б. «Справочник по нормированию труда на автомобильном транспорте» К. «Техника» 1991

7. Канарчук В.Є. «Система забезпечення роботоздатності автотранспортних засобів» К. НМК ВО 1991

8. Матюха М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник для дистанційного навчання/ Микола Матюха; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2007

9. Нагаева И.Д. «Организация и оплата труда на автомобильном транспорте» М. «Транспорт» 1989

10. Порфиренко В.И. «Научная организация и нормирования труда» К. КАДИ 1990

11. Сологуб Д.М. « Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте» К. «Вища школа» 1977

Делись добром ;)