Розробка програми розвитку Запорізької області

курсовая работа

Портфель проектів розвитку регіону

Назва проектів

Показники проектів

Кластер проекту

Зацікавлені сторони

Обласна програма охорони довкілля,

раціонального використання природних

ресурсів та забезпечення екологічної

безпеки на 2004-2010 роки

Поліпшення охорони довкілля, зниження зношеності очисного обладнання менше ніж 50%

Екологія

Обласна рада, обласна адміністрація.

Рішення обласної ради від

17.10.2003 №9

Програма "Питна вода Запорізької

області" на 2007 - 2020 роки

Поліпшення якості питної води, впровадження систем екологічного управління за стандартами

ISO 14000

Екологія

Обласна рада, обласна адміністрація.

Рішення обласної ради від 30.03.2007 № 8

Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в

Запорізькій області до 2010 року

Отримано фінансування у сумі 160000 грн.

Розпочато роботу

щодо створення оптимальної моделі розвитку цієї сфери до 2015 року.

Туризм

Обласна рада, обласна адміністрація.

Рішення обласної ради від 22.02.2007 № 18

Програма розвитку культури Запорізької

області на 2008-2012 роки

Отримання додаткового фінансування на розвиток культури

Культурна спадщина

Обласна рада, обласна адміністрація.

Рішення обласної ради від 29.09.2004 № 7

Розроблятимуться концепції державних й міських цільових програм у напрямках підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки області, зокрема у сфері поліпшення екології, енергозбереження, впровадження новітніх технологій, створення курортів (м. Бердянськ, м. Приморськ) тощо.

Галузеві цільові програми. Програми, які спрямовані на вирішення комплексу проблем в конкретно визначених галузях. Фінансування програм здійснюється комплексним шляхом за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів або інших джерел фінансування (кредити банків, міжнародні гранти, кошти населення, інвестиції).

Делись добром ;)