Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

курсовая работа

3. Сучасний стан і оцінка зайнятості трудових ресурсів Донецької області

Серед багатьох чинників, що визначають ступінь соціально-економічного розвитку будь-якого регіону, особливого значення набуває створення цивілізованого ринку парці і забезпечення ефективної політики зайнятості. Формою реалізації трудового потенціалу є зайнятість населення. Зайняті становлять вагому частину економічно активного населення.

Середньорічна чисельність економічно активного населення області за даними Державної служби статистики за 2007 р. склала 2260,7 тисяч осіб або 63,3 % до населення віком від 15 до 70 років. Середньорічна чисельність економічно активного населення області за 2011 рік склала 2173,1 тисяч осіб або 64,8% до населення віком від 15 до 70 років. Протягом останніх 5 років обсяг чисельності трудових ресурсів скоротився на 84,6 тисяч осіб. Також у 2007 - 2010 роках відбулося скорочення чисельності осіб працездатного віку з загальної кількості економічно активного населення з 2123,2 тис. осіб до 2035,6 тисяч осіб. Хоча у відсотковому значенні показник економічно активного населення працездатного віку за період з 2007 по 2010 роки зріс на 1%. Також скоротився й рівень економічно неактивного населення з 1308,0 тисяч осіб до 1178,1 тисяч осіб.

Чисельність населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності (тобто це та кількість носіїв трудового потенціалу, які використовують його у праці і виробляють суспільні блага та цінності) у віці від 15 до 70 років також значно скоротилось з 2135,1 тисяч осіб у 2007 році до 1995,4 тисяч осіб у 2011 році, що становило 139,7 тисяч осіб. Проте за 12 місяців 2011 року чисельність зайнятого населення у Донецькій області у порівнянні з відповідним періодом 2010 року зросла на 11,7 тисяч осіб, а в порівнянні з 2009 роком - на 14,1 тисяч осіб. Рівень зайнятості з 2010 по 2011 роки також зріс з 58,2% до 59,7% . Зі всього зайнятого населення в сферах економічної діяльності, чисельність населення працездатного віку з 2007 по 2011 роки також скоротилося на 139,9 тисяч осіб. Якщо порівнювати рівень зайнятості населення працездатного віку в усіх сферах економічної діяльності то в порівнянні з 2007 роком він дещо скоротився (з 70,3% до 69,2%). Але якщо взяти 2010 рік, то в порівнянні з 2011 роком показник зріс на 1,9%, а в порівнянні з 2009 роком - на 3,1%3 .

Безробіттям називається соціально-економічна ситуація у суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлено переважанням пропозиції над попитом. Хоча й існує думка, що безробіття є стимулятором трудової дисциплінованості і активності населення, яке працює однак соціально-економічні втрати від безробіття настільки значні, що в усьому світі докладається багато зусиль для його мінімізації, і все ж жодній країні не вдається ліквідувати його повністю.

Безробітні громадяни у визначенні МОП -- особи віком 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані у державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом умовам:

· не мають роботи (прибуткового заняття);

· шукають роботу або намагаються організувати власну справу протягом зазначеного тижня;

· готові приступити до роботи протягом двох наступних тижнів.

Кількість (чисельність) безробітних - це абсолютний показник безробіття, що показує його розміри. Відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення - це відносний показник його поширеності, який називається ще рівнем безробіття [14, с 289].

За методологією МОП рівень безробіття визначається за формулою:

де Рб - рівень безробіття, %

Чб - чисельність безробітних, що зареєстровані в службі зайнятості, осіб.

В Україні рівень безробіття можна розрахувати за формулою:

де Чппв - чисельність працездатного населення працездатного віку відповідно до балансу трудових ресурсів, осіб.

Щодо чисельності безробітного населення в Донецькій області, то його показник є середнім по Україні.

В чисельності безробіття з 2007 по 2011 роки спостерігалася тенденція зростання з 125,7 до 177,7 тисяч осіб. Пік по чисельності безробітного населення припадає на 2009 рік, що було повязано з загальною економічною кризою в країні.

Чисельність безробітних за 12 місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року у Донецькій області, знизилась на 5,2 тис. осіб, а в порівнянні з 2009 роком на 27,9 тисячі осіб. Рівень безробіття, у 2010 - 2011 роках знизився. Дані додатка В демонструють динаміку рівня безробіття в Донецькій області та Україні4. Спостерігається значна диференціація зареєстрованого безробіття у містах та районах Донецької області, де його рівень коливаються від 13,5% в Амвросіївському до 0,6 в м. Маріуполі.

За період з 2007 по 2011 роки послугами державної служби зайнятості скористалось 779,4 тис. осіб з яких було працевлаштовано 306,0 тисяч осіб. З кожним роком чисельність громадян, які скористалися послугами служби зайнятості, поступово зменшується. За 2011 рік цей показник зменшився на 8,9 тисяч осіб проти 2010 року та склав 127,1 тис. громадян, а в порівнянні з 2007 роком на - 44,6 тисяч осіб. Кількість осіб яких було працевлаштовано в 2007 - 2011 роках зменшилася з 80,1 тисяч осіб до 54,5 тис. осіб, проте з 2009 року навпаки спостерігалася тенденція зростання кількості працевлаштованих осіб, які скористалися послугами державної служби зайнятості. Так за останні 5 років відсоток працевлаштованих у порівнянні до всіх осіб, які перебували на обліку служби зайнятості дещо зменшився і завжди становив трішки менше половини. Так відсоток працевлаштованих у порівнянні до всіх осіб які перебували на обліку служби зайнятості дещо зменшився і завжди становив трішки менше половини. Так якщо порівнювати 2011р. з 2009 роком він зріс на 7,8 тисяч осіб, а з 2010 на - 4,1 тис. осіб. Щодо навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце,вакантну посаду, то з 2007 по 2011 роки спостерігається зростання кількості осіб з 2 до 7 відповідно, хоча за 2009 - 2011 роки навпаки зменшилося5.

За період 2007 - 2010 років підвищення кваліфікації кадрів пройшло 562,5 тисяч осіб [9, с.173; 10, с. 173].

За 2007 - 2010 роки найбільш активно створювались нові робочі місця у Донецьку (134589 робочих місць), Артемівську (11097 робочих місць), Горлівці (33219 робочих місць), Єнакієве (13508 робочих місць), Краматорську (23871 робочих місць), Макіївці (42996 робочих місць), Словянську (16749 робочих місць) [13, с.42].

Таким чином, дослідження динаміки зайнятості трудових ресурсів дають підґрунтя для висновку, що показники економічно активного населення та зайнятого населення області невпинно скорочується, що викликано рядом проблем, як демографічна криза, міграція, низькі показники здоровя тощо. Якщо аналізувати рівень безробіття, то він є середнім по Україні. А за рахунок узгодженої діяльності Державної служби зайнятості області в останні роки кількість безробітних зменшується, створюються нові робочі місця і зменшується навантаження незайнятого населення на робоче місце.

Делись добром ;)