Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

курсовая работа

4. Регіональні особливості та відмінності в розміщенні трудових ресурсів Донецької області

Станом на 2011рік серед економічно активного населення у віці 15-70 років налічувалося 1066,6 тисяч жінок і 1106,5 тисяч чоловіків. З них економічно-активна кількість жінок працездатного віку налічувала 962,1 тисяч осіб, а чоловіків 1073,5 тис. осіб. Рівень економічної активності жінок і чоловіків у віці 15-70 років становить 59,5% та 71,0% відповідно. Таку значну різницю між рівнем економічної активності жінок і чоловіків можна пояснити тим, що область має переважно промислове спрямування і тому чоловіки мають більше можливостей економічно реалізувати себе. У порівнянні з 2009 роком йде тенденція по зменшенню кількості економічно активних жінок з 1088,7 до 1066,6 тисяч осіб, в процентному ж співвідношенні рівень економічно активних жінок підвищився на 0,9%. А кількість економічно активних чоловіків навпаки зросла на 8,3 тисяч осіб і рівень їхньої економічної активності також зріс з 68,6% до 71,0%

Щодо зайнятого населення у віці від 15 до 70 років, то в 2011 році серед жінок налічувалося 972,0 тисяч осіб та серед чоловіків 1023,4 тисяч осіб. В порівнянні з 2009, 2010 роками знову ж таки спостерігається тенденція спадання серед жінок і зростання серед чоловіків. В порівнянні з 2010 роком в 2011році рівень безробіття серед жінок зріс на 0,8%, але залишився не змінним, якщо порівнювати з 2009 р. Серед чоловіків навпаки рівень безробіття за 2009-2011 роки знизився на 2,4%. Щодо економічно неактивного населення то спадні тенденції спостерігаються і серед чоловіків, і серед жінок. Серед чоловіків кількість економічно неактивного населення зменшилася на 51,6 тисяч осіб, а серед жінок - 41,9 тисяч осіб6 [8, с. 124-125, 129-130, 134-135, 139-140].

В Донецькій області переважна кількість населення проживає в містах, але за період 2009-2011 років кількість економічно активного населення міст зменшилася з 1974,7 тис. осіб до 1954,8 тис. осіб, однак рівень економічної активності навпаки дещо зріс з 62,9% до 64,2%. Що стосується економічно активного населення на селі, в порівнянні з 2009 роком в 2011році його кількість збільшилась на 6,1 тис. осіб, а в порівнянні з 2010 р. - на 11,1 тис. осіб.

За останні 3 роки рівень зайнятості зріс серед міського і серед сільського населення на 2,1% і на 4% відповідно, за рахунок збільшення кількості зайнятого населення. Щодо кількості безробітного населення, то серед міського населення з 2009 по 2011 роки його кількість зменшилася на 28 тисяч осіб і становила 157,3 тис. осіб, за рахунок цього зменшився й рівень безробіття з 9,4% до 8,0%. В сільському населенні в порівнянні з 2009 роком значних змін не відбулося, але кількість безробітних зросла на 0,1 тис. осіб, а в порівнянні з 2010 р. на - 1,1 тис. осіб. Проте рівень безробіття сільського населення навпаки знизився 9,6% до 9,3% з 2009 по 2011 рр., а в порівнянні з 2010 роком залишився стабільним.

Кількість економічно неактивного населення серед міського і сільського населення зменшилася за останні 3 роки і становить: 1089,9 тис. осіб міського та 88,9 тис. осіб сільського населення. Спостерігаються й тенденції зменшення рівня економічної неактивності серед міського і сільського населення на 1,3% і на 4,3% відповідно7 [8, с. 126-127,131-132,138-137,141-142].

За 2007 - 2010 роки показники зайнятого населення в Донецькій області найбільше скоротилися в промисловості (з 615,0 до 548,0 тисяч осіб), будівництві (131,4 до 105,6 тис осіб), транспорті (з 175,5 до 150,6 тисяч осіб). Незначного скорочення зазнали показники сільського господарства, освіти, сфери нерухомості та фінансів, сфери охорони здоровя та комунальних послуг. Найбільшого зростання зазнали показники сфери державного управляння (з 71,7 до 83,3 тисяч осіб) та сфери торгівлі (з 473,8 до 476,5 тисяч осіб)8 [9, с. 142 - 144; 10, с. 142 - 144 ].

За період з 2007 року по 2010 рік показник кількості штатних працівників зменшився в усіх сферах економічної діяльності, окрім сфер нерухомості ( де він зріс з 57,1 тис. осіб до 81,7 тис. осіб) і державного управління (з 71,7 до 83,3 тисяч осіб). Найбільшого зменшення зазнали показники промисловості (з 632,5 тис. осіб до 525,1 тис. осіб) та будівництва (з 81,4 до 48,8 тисяч осіб). Кількість штатних працівників сільського господарства зменшилася з 57,2 до 46,8 тисяч осіб, в сфері торгівлі з 133,7 до 110,7 тисяч осіб, в сфері транспорту і звязку з 115,2 ло 108,3 тисяч осіб, в сфері фінансів з 27,2 до 25,6 тисяч осіб, в сфері освіти з 130,0 до 126,1 тисяч осіб, в сфері охорони здоровя з 120,2 до 118,4 тисяч осіб та в сфері комунальних послуг з 42,4 до 39,4 тисяч осіб. Як можемо побачити в Донецькій області відбулося зменшення кількості найманих праційників за останні 4 роки на 172,4 тисяч осіб9 [11, с.145-147; 12 с. 145-147 ].

Отже, в Донецькій області кількість чоловіків переважає над кількістю жінок, що не складно пояснити індустріальною спрямованісю області, тому рівень безробіття серед жінок дещо вищий ніж серед чоловіків. Причому й на далі діє тенденція по зростанню кількості економічно активних чоловіків і протилежна тенденція серед жінок.

Делись добром ;)