Статистика

контрольная работа

Задача 2. За даними Міністерства внутрішніх справ України про кількість зареєстрованих злочинів (табл.2.) скласти групування регіонів, утворивши 4 групи з рівними інтервалами та визначити відносні величини просторових порівнянь. За базу порівняння слід брати дані по Київській області

Таблиця 2.

Зареєстровані злочини в Україні у 2007 році

Найменування регіонів

Варіант 28

АР Крим

20649

Вінницька

10352

Волинська

8176

Дніпропетровська

35393

Донецька

48882

Житомирська

7723

Закарпатська

5135

Запорізька

27140

Івано-Франківська

5603

Київська

11904

Кіровоградська

6996

Луганська

27691

Львівська

15121

Миколаївська

11126

Одеська

19773

Полтавська

14488

Рівненська

5788

Сумська

8937

Тернопільська

4803

Харківська

25197

Херсонська

9882

Хмельницька

8372

Черкаська

7827

Чернігівська

7269

Чернівецька

4918

Розвязання.

1) Розраховуємо крок інтервалу за формулою:

, де

Xmax - найбільше значення ознаки сукупності,

Xmin - найменше значення ознаки сукупності,

m - число (групування) груп.

За умовою задачі m = 4, відповідно до табл.2 Xmax = 48882, Xmin = 4803.

2) Визначаємо рівні інтервали, тобто крок інтервалу буде однаковий в усіх чотирьох групах:

1 група - 4803 - 15822,75 до 15822,75

2 група - 15822,75 - 26842,50 15822,76 - 26842,50

3 група - 26842,50 - 37862,25 26842,51 - 37862,25

4 група - 37862,25 - 48882 37862,26 і більше

Таблиця 2.2.

Розподіл регіонів за кількістю зареєстрованих злочинів у 2007 році

Групи регіонів за кількістю зареєстрованих злочинів

Число регіонів

Найменування регіонів

до 15822,75

18

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька

15822,76 - 26842,50

3

АР Крим, Одеська, Харківська

26842,51 - 37862,25

3

Дніпропетровська, Запорізька, Луганська

37862,26 і більше

1

Донецька

3) Визначимо відносні величини просторових порівнянь за формулою:

, де

Ya - значення показника по обєкту а;

Yb - значення показника по обєкту b.

За умовою задачі за базу порівняння беремо дані по Київській області, тобто Ya = 11904, Yb - дані з таблиці 2 по кожній області окремо. Для визначення відносних величин просторових порівнянь у %, відносні величини просторових порівнянь у разах множимо на 100. Підставляємо дані у формулу і результат записуємо у табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Відносні величин просторових порівнянь зареєстрованих злочинів у 2007р.

Найменування регіонів

Кількість зареєстрованих злочинів

Відносні величини просторових порівнянь, рази

Відносні величини просторових порівнянь, %

1.

2.

3.

4.

АР Крим

20649

0,58

58

Вінницька

10352

1,15

115

Волинська

8176

1,45

145

Дніпропетровська

35393

0,34

34

Донецька

48882

0,24

24

Житомирська

7723

1,54

154

Закарпатська

5135

2,32

232

Запорізька

27140

0,44

44

Івано-Франківська

5603

2,12

212

Кіровоградська

6996

1,70

170

Луганська

27691

0,48

48

Львівська

15121

0,79

79

Миколаївська

11126

1,07

107

Одеська

19773

0,60

60

Полтавська

14488

0,82

82

Рівненська

5788

2,06

206

Сумська

8937

1,33

133

Тернопільська

4803

2,48

248

Харківська

25197

0,47

47

Херсонська

9882

1,20

120

1.

2.

3.

4.

Хмельницька

8372

1,42

142

Черкаська

7827

1,52

152

Чернігівська

7269

1,64

164

Чернівецька

4918

2,42

242

Висновок

До першої групи регіонів за кількістю зареєстрованих злочинів у 2007 році до 15822,75 злочинів належать 18 регіонів До другої - за кількістю зареєстрованих злочинів у 2007 році від15822,76 до 26842,50 злочинів належать 3 регіони. До третьої - за кількістю зареєстрованих злочинів у 2007 році від 26842,51 до 37862,25 злочинів належать 3 регіони. До четвертої - за кількістю зареєстрованих злочинів у 2007 році від 37862,26 злочинів і більше належить 1 регіон.

В Київській області у 2007 році було зареєстровано злочинів менше на 58% або у 0,58 рази ніж в АР Крим, менше на 34% або у 0,34 рази ніж в Дніпропетровській області, менше на 24% або у 0,24 рази ніж в Донецькій області, менше на 44% або у 0,44 рази ніж в Запорізькій області, менше на 48% або у 0,48 рази ніж в Луганській області, менше на 79% або у 0,79 рази ніж в Львівській області, менше на 60% або у 0,60 рази ніж в Одеській області, менше на 82% або у 0,82 рази ніж в Полтавській області, менше на 47% або у 0,47 рази ніж в Харківській області.

В Київській області у 2007 році було зареєстровано злочинів більше на 1,15% або у 115 рази ніж в Вінницькій області, більше на 1,45% або у 145 рази ніж в Волинській області, більше на 1,54% або у 154 рази ніж в Житомирській області, більше на 2,32% або у 232 рази ніж в Закарпатській області, більше на 2,12% або у 212 рази ніж в Івано-Франківській області, більше на 1,70% або у 170 рази ніж в Кіровоградській області, більше на 1,07% або у 107 рази ніж в Миколаївській області, більше на 2,06% або у 206 рази ніж в Рівненській області, більше на 1,33% або у 133 рази ніж в Сумській області, більше на 2,48% або у 248 рази ніж в Тернопільській області, більше на 1,20% або у 120 рази ніж в Херсонській області, більше на 1,42% або у 142 рази ніж в Хмельницькій області, більше на 1,52% або у 152 рази ніж в Черкаській області, більше на 1,64% або у 164 рази ніж в Чернігівській області, більше на 2,42% або у 242 рази ніж в Чернівецькій області.

Делись добром ;)