Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

контрольная работа

1. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області за 2000-2008рр.

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 2000 - 2008 роки наведена у таблиці 1.1., а також на рис. 1.1. (додаток 1).

Таблиця 1.1 Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 2000 - 2008 роки У цій та наступних таблицях відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Зовнішньоторгівельний оборот, млн.дол,США

765,9

900,4

949,6

1342,0

2249,8

2293,6

2824,6

3435,3

4031,8

Експорт, млн.дол,США

315,4

425,6

393,2

522,2

724,4

721,6

888,6

1147,3

1551,6

Імпорт, млн.дол,США

450,5

474,8

556,4

819,8

1525,4

1572,0

1936,0

2288,0

2480,2

Сальдо, млн.дол,США

-135,1

-49,2

-163,2

-297,8

-800,9

-849,9

-1048,0

-1141,1

928,6

Зовнішньоторгівельний оборот у %, до попереднього року

115,8

117,6

105,5

141,3

167,6

102,0

123,2

121,6

118,3

Експорт у %, до попереднього року

134,9

134,9

92,3

132,8

138,7

99,6

123,2

129,1

135,7

Сальдо у %, до попереднього року

29,0

36,4

331,7

182,5

269,0

106,1

123,3

108,9

109,5

За даними Держкомстату України, зовнішньоторговельний оборот за 2008р. склав 4 млрд. 31,8 млн.дол. і збільшився у порівнянні з 2007 роком на 18,3%. Експортні поставки склали 1551,6 млн.дол.США, що на 35,7% більше, ніж у 2007р., імпортні надходження збільшились на 9,5% і становили 2 млрд. 480,2 млн.дол.США.

Структура експорту товарів з Харківської області по товарних групах протягом девяти років наведена в таблиці 1.2 і поступово змінюється див.рис. 1.2. (додаток 2).

Таблиця 1.2 Товарна структура експорту Харківської області за 2000-2008 рр. (млн.дол.)

групи/роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Всього1

315,3

425,6

393,2

522,2

724,4

721,6

888,7

1147,4

1551,6

Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

128,9

220,9

168,2

188,7

246,4

238,6

296,2

412,3

529,8

котли, машини, апарати і механічні пристрої

91,4

166,9

122,9

107,8

158,2

155,7

179,7

263,1

323,6

електричні машини і устаткування

37,5

54,0

45,3

80,9

88,2

82,9

116,5

149,2

206,2

Транспортні засоби та шляхове обладнання

37,6

38,4

36,9

36,3

79,2

91,5

100,6

113,8

157,4

наземні транспортні засоби, крім залізничних

24,8

23,0

23,6

20,3

37,0

61,8

68,4

84,8

122,8

Недорогоцінні метали та вироби з них

23,0

23,0

26,8

55,9

49,8

32,0

47,3

49,6

69,3

чорні метали

9,0

9,6

15,3

31,5

22,0

10,0

13,9

12,0

9,1

вироби з чорних металів

2,9

2,8

3,8

11,6

15,6

12,8

13,6

18,6

39,1

Продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості

19,8

21,7

20,8

24,7

28,2

38,0

41,1

51,5

53,1

продукти неорганічної хімії

2,2

4,4

1,7

1,8

2,3

3,1

7,2

13,1

5,4

фармацевтична продукція

5,8

6,7

5,0

6,7

7,3

10,7

13,2

16,3

21,0

Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

18,0

20,6

16,5

29,7

65,9

36,6

42,8

54,0

67,3

прилади і апарати

18,0

20,6

16,5

29,7

65,9

36,6

42,8

53,8

67,3

Мiнеральнi продукти

6,0

4,9

26,9

32,7

51,5

54,4

57,4

87,5

96,8

сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент

3,9

1,9

10,0

18,0

32,6

34,7

31,8

51,8

31,8

Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

3,8

5,0

5,5

19,7

10,9

10,9

18,6

26,2

33,5

полімерні матеріали, пластмаси

3,3

4,5

4,8

19,3

10,1

10,3

18,0

25,5

32,4

Деревина і вироби з деревини

2,4

3,7

4,0

5,8

8,9

9,3

8,1

8,9

6,6

деревина і вироби з деревини

2,4

3,7

4,0

5,8

8,9

9,3

8,1

8,9

6,6

Інше

75,8

57,4

87,6

128,6

183,7

210,4

233,6

343,6

537,8

Традиційно для Харківської області значну частку в експорті товарів займає продукція машинобудування. Найбільше експортувалося машин, устаткування та механізмів, причому відбувається поступове зниження питомої ваги з 40,9% у 2000 р. до 28,5% у 2008р. Досить значну питому вагу утримують транспортні засоби та шляхове обладнання (несуттєве зростання з 11,9% у 2000 році до 13,3% у 2008 році). В той же час, істотну питому вагу мають інші товарні групи, причому їх частка в експорті постійно збільшується (у 2000 році - 24,0%, а у 2008 році - майже 30,0%) за рахунок таких товарних груп, як будівельні матеріали, кераміка, молочні продукти, масло, пластмаси та вироби з них тощо.

Протягом 2008 року в структурі експорту області переважали: котли, машини, апарати і механічні пристрої (20,9% від загальної вартості експорту) - їхній експорт збільшився на 23,0%; електричні машини та устаткування (13,3%) - експорт збільшився на 38,2 %; наземні транспортні засоби, крім залізничних, (7,9%) - експорт збільшився на 44,9%;

Така структура відповідає загальносвітовим тенденціям збільшення експорту товарів із високою доданою вартістю, а також послуг та інформаційних технологій. У той же час відбувалася помітна диверсифікація експорту, а саме: розширення продажу на зовнішніх ринках вже конкурентоспроможної продукції харківського виробництва, яка не була традиційною для нашого регіону. Так, помітно зріс експорт: продукції борошномельно-крупяної промисловості - у 1,9 рази; фармацевтичної продукції - на 23,6%; полімерних матеріалів, пластмас - на 41,7%; текстилю і виробів з текстилю - на 26,7 %; взуття - на 38,9%; приладів і апаратів - на 25,5%.

Делись добром ;)