Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

контрольная работа

1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності

Для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглянемо інвестиції в основний капітал за 2002 - 2007 р.р. у фактичних цінах (Додаток А). Ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ряду рівнів - це розмір інвестиції в основний капітал у млн. грн.; 2) ряду періодів - це моменти часу, до яких належать рівні ряду - роки. Обидва елементи називаються членами ряду динаміки.Далі розраховуємо аналітичні показники ряду динаміки та заносимо їх у таблицю 1.1.

Таблиця 1 Розрахунок аналітичних показників ряду динаміки

Показники ряду

Символи

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Рівень ряду (інвестиції в основний капітал, млн.грн.)

у

1831

2158

2887

3709

4760

6672

Абсолютний приріст : базисний ланцюговий

х

327

1056

1878

2929

4841

х

327

729

822

1051

1912

Коефіцієнти зростання: базисний ланцюговий

х

1,179

1,577

2,026

2,600

3,644

х

1,179

1,338

1,285

1,283

1,402

Темп зростання: базисний ланцюговий

х

117,9

157,7

202,6

260,0

364,4

х

117,9

133,8

128,5

128,3

140,2

Темп приросту: базисний ланцюговий

х

17,9

57,7

102,6

160,0

264,4

х

17,9

33,8

28,5

28,3

40,2

Абсолютне значення одного процента приросту

х

18,31

21,58

28,87

37,09

47,6

1.Середній рівень інтервального ряду визначається за формулою середньої арифметичної простої з рівнів ряду:

.

Середній рівень моментного ряду розраховується за формулою середньої хронологічної:

2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої з ланцюгових приростів:

3. Середній коефіцієнт зростання визначається за формулою середньої геометричною з ланцюгових коефіцієнтів зростання:

.

4. Середній темп зростання дорівнює:

.

5. Середній темп приросту:

.

Таким чином за даними інвестиції у основний капітал за 6 років провели розрахунок середніх значень аналітичних показників ряду динаміки. Середній рівень інтервального ряду склав 3069,4. Середній рівень моментного ряду дорівнює 3012,375. Середній абсолютний приріст склав 968,2 . Середній коефіцієнт зростання дорівнює 1,2951 , оскільки він більше за 1, то він показує, що збільшення показника збільшилося у 1,2951 разів. Середній темп зростання - це коефіцієнт зростання виражений у % і він склав 129,51. Середній темп приросту дорівнює 29,51 і він показує, що на 29,51% рівень інвестицій у основний капітал збільшився відносно базисного рівня.

Делись добром ;)