Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

контрольная работа

Розділ 2. Аналіз взаємозвязків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності

Суспільно-економічні явища і процеси перебувають у взаємозалежності та взаємозумовленості. Тому значна частина статистичних показників взаємоповязані. Для вивчення взаємозвязків між показниками досліджуваної сукупності будемо застосовувати метод аналітичного групування та дисперсійний аналіз.

Делись добром ;)