Сучасна оцінка використання людського потенціалу Кіровоградської області в умовах модернізації економіки

курсовая работа

3. Сучасна оцінка використання і зайнятості людського потенціалу Кіровоградської області

Економіка сьогодення базується на знаннях та інноваціях, використанні інформаційно-компютерних технологій. Розвинутий інтелект нації є основою технологічного прориву та впровадження інноваційної моделі української економіки. Активізація творчого потенціалу людини, розвиток висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення економічного зростання та визначальним фактором конкурентоспроможності підприємств.

В розвинутих країнах частка нових й удосконалених товарів, техніки і технологій складає понад 70% приросту ВВП. Україна належить до тих країн, чий рівень економічного стану не відповідає ступеню науково-технічного розвитку та освітнього потенціалу.

Від ефективності формування, розвитку та використання людського потенціалу залежать обсяги інноваційної діяльності промислових підприємств регіону та реалізації інноваційної продукції споживачам.

Недостатня розвиненість промисловості не сприяє створенню високотехнологічних робочих місць. В області у період економічного реформування відбулося значне скорочення виробництва різноманітних видів промислової продукції. Порівняно з середніми показниками в Україні тут безпідставно ліквідовані цілі галузі економіки або поставлені на межу їх знищення, що привело до ліквідації великої кількості робочих місць. Весь час на протязі економічних перетворень спостерігається невідповідність обсягів зменшення та створення нових робочих місць. Це привело до зменшення сумарної кількості робочих місць та збільшення напруження на регіональному ринку праці. Оскільки у регіоні рівень безробіття в усіх вікових групах молоді як серед жінок, так і серед чоловіків, як у міській, так і у сільській місцевості значно вищий від середнього рівня безробіття по області для наближеного оцінювання молодіжної робочої сили за цим показником можливо використовувати статистичні дані для всього працездатного населення. В Кіровоградській області цей показник значно вищий і, зберігаючи відмічену тенденцію в Україні, відрізняється коливальністю.

В останні роки найбільш характерна ситуація в сфері зайнятості в регіоні склалася в 2009 р., коли рівень зайнятості мав порівняно знижене значення 10%, а різниця в показниках України та області була мінімальною - 0,9%. Труднощі з працевлаштуванням в офіційній економіці заставили значну частину молоді працювати в тіньовій сфері економічної діяльності, займатися домашнім господарством, поповнювати маргінальні прошарки населення.

В офіційній сфері трудової діяльності Кіровоградської області було зайнято близько 43% молоді з загальної чисельності 230 тис. осіб. Значна частка (майже 30%) здійснювала навчання, вона вийде на ринок праці лише через певний період. Близько 9% молоді були зайняті в домашніх господарствах. Серед них були не лише ті, які не мали необхідності працювати, більша їх частка не змогла знайти відповідну їм роботу. Дещо більшу частку (9,7%) склали безробітні.

Виконання дохідної частини зведеного бюджету за січень - червень 2012 року склало 208,8 млрд. грн., що більше аналогічного показника попереднього року на 31,0 млрд. грн., або на 17,4%. Таблиця наведена у додатку А. До дохідної частини державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 162,9 млрд. грн., що на 23,6 млрд. грн., або на 16,9%, більше аналогічного показника 2011 року.

Виконання дохідної частини державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів становило 162,3 млрд. грн., що на 24,2 млрд. грн., або на 17,5%, більше відповідного показника попереднього року. Серед особливостей виконання бюджету в І півріччі 2012 року слід назвати уповільнення темпів приросту основних податкових надходжень порівняно з попереднім роком. Зокрема, надходження податку на прибуток підприємств за вказаний період виросли на 11,9% проти 50,4% у І півріччі 2011 року, а ПДВ - на 13,6% проти 27,9%.

Отже, сфера зайнятості в регіоні відрізняється нерівномірністю. До її складу входять робочі місця розташовані в обласному центрі, містах, районних центрах та сільській місцевості. В районах і містах не зберігається тенденція сталого зростання заробітної плати. Як в містах,так в основному і у всіх районах (крім семи) заробітна плата в роках коливається за своїм рівнем, що говорить про нестабільність економічних процесів.

Делись добром ;)