Сучасна оцінка використання людського потенціалу Кіровоградської області в умовах модернізації економіки

курсовая работа

6. Пріоритетні напрямки та перспективи розвитку, розміщення та використання людського потенціалу Кіровоградської області в сучасних умовах

Перший етап реалізації Стратегії розпочинатиметься в умовах депресивності вітчизняної та світової економіки. Завдання політики розвитку Кіровоградської області полягатимуть у відновленні динамічного економічного зростання на підґрунті максимально ефективного використання наявного економічного та соціального потенціалу регіону шляхом підвищення купівельної спроможності населення регіону та сприяння експортній діяльності підприємств. В умовах обмеженої фінансової спроможності корпоративного сектору інвестиційний процес має забезпечуватися посиленням спрямованості на розвиток видатків місцевого бюджету, а також реалізацією на рівні області державних програм загальнодержавного рівня та національних проектів. Найшвидший ефект для економічного зростання очікується від заходів щодо підтримки розвитку аграрного сектору регіону.

Особливостями першого етапу Кіровоградської області будуть:

- переважно екстенсивний тип економічного зростання на основі зростання завантаження наявних виробничих потужностей, подолання регіональної економіки;

- прискорення темпів приросту ВРП до понад 5%;

- випереджальне зростання капітальних інвестицій;

- прискорення темпів зростання інвестицій;

- послідовне підвищення рівня реальної заробітної плати та частки оплати праці у валовому випуску.

Очікувана тривалість першого етапу - 2013-2015 роки. Індикативні показники (в цілому за період):

- реальний приріст ВРП - 14,1%;

- збільшення капітальних інвестицій на 22,5%;

- підвищення продуктивності праці на 17,0%;

- збільшення реальної заробітної плати найманих працівників порівняно з рівнем 2012 року на 45,9%

Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013-2020 роки:

· робить активний внесок у розвиток нової моделі внутрішніх комунікацій України по лініях Схід-Захід, Південь-Північ;

· досяг зростання кількості життєздатних територіальних громад за рахунок диверсифікації центрів економічної активності, подолання кризи перспективи на рівні малих міст і сільських районів області, впровадження інноваційних моделей місцевого самоврядування;

· є екологічно безпечним регіоном.

· забезпечує випереджальний розвиток за рахунок кооперації, кластеризації та інтеграції аграрного і промислового комплексів;

Делись добром ;)