Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства Кременецького району

курсовая работа

2. Історія розвитку та сучасна адміністративна організація регіону

Площа - 918 кв. км., 6,5% від території області, 3 місце серед районів. Район межує з Шумським, Збаразьким та Зборівським районами області, а також Дубнівським і Радивилівським районами Рівненської області, Бродівським районом Львівщини. Відстань від райцентру до Тернополя шосейною дорогою 75 км. Через район проходить міжнародна траса М19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - п.п. Тереблече (на Бухарест).

Кременець це особливе місто яке з давніх часів носило назву «Волинських Афін». Тут витає гордий дух науки започаткований в часи братської школи, філії Києво - Могилянської академії, Вищої Волинської гімназії, Кременецького ліцею Тадеуша Чацького та Гуго Колонтая, Волинської духовної семінарії та учительського інституту, Кременецького ботанічного саду Діонісія Макклклера і Вілібальда Бессера.

Зорею духовності на теренах краю є Почаївська Свято-Успенська Лавра, зведена зодчими світової слави. Тут чудодійна сила Матері Божої, яка зявлялася впродовж століть, боронила від турків і татар, зціляла від ран та недуг.

За рельєфом Кременецький район ділиться на північну частину (Мале Полісся) та південну частину (Холодне Полісся), що лежать у межах Волино-Подільської височини. Мале Полісся, або Кременецький кряж займає 15 % площі району й характеризується плоским одноманітним рельєфом, ерозійних процесів не спостерігають. Холодне Полісся охоплює 85 % площі району. Тут -- складні форми рельєфу, під дією атмосферних опадів, особливо зливових дощів, талих вод, відбуваються ероз. процеси -- як площинні, так і глибинні.

Ліси займають понад 12 тис. га: переважно граб, ясен, вяз, липа, дуб, осика, верба, бук, сосна. Кременецькі гори (бл. 20 тис. га) -- північний карниз Волино-Подільської височини. Уцілілі ділянки плато, що мають вигляд зєднаних між собою окремих підвищень, утворюють вододіл рік.

Ґрунтовий покрив району складний, утворений із різних генетичних груп. Переважають темно-сірі опідзолені (багатогумусні) ґрунти. На Малому Поліссі переважає малогумусові чорнозем на карбонатній основі.

В Кременецькому районі вживаються заходи щодо стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції, розширення асортименту та підвищення її якості.

Сучасний економічний розвиток регіону не може забезпечити всіх його потреб, створює низький економічний та соціальний добробут місцевого населення. Інтереси території вимагають пошуку дієвих засобів для прискорення соціально-економічного розвитку. Одним із таких чинників є створення в регіоні національного природного парку. Орієнтація парку на використання рекреаційних ресурсів території не заперечує доцільності розвитку в окремих його зонах промисловості, сільського, лісового господарства. Вони розширять спектр задоволення соціальних та економічних запитів населення, створять можливість уникнути однобічність в господарському розвитку. Однак розвиток всіх галузей господарства повинен підпорядковуватись статусу національного парку й у крайній мірі відповідати критеріям екологічності.

Територія площею 8321,2 га, зарезервована під створення національного природного парку «Кременецькі гори», згідно з Указом Президента України від 10 березня 1994 року № 79/94 «Про резервування для наступного заповідання цінних природних територій».

Делись добром ;)