Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства Кременецького району

курсовая работа

6. Прогнози розвитку регіону

Темпи, пропорції і структура економіки.

Ключовими проблемами, що потребують поетапного розвязання на даному етапі є наступні:

- низька конкурентоспроможність району;

- низька інвестиційна привабливість територій та інноваційна активність в них;

- неефективне використання наявних природних ресурсів;

- недостатній рівень життя переважної частини населення.

Першочерговим завданням найближчих років е доведення валового внутрішнього продукту району до рівня 1990 року, тобто на кінець 2015 року ВВП по району повинен становити 2,5 млрд. грн., або зрости у 8.2 рази в порівнянні з 2010 роком. Такого показника можно досягнути за рахунок приросту обсягів виробництва валової продукції сільського господарства, росту промислового виробництва, лісового господарства, зростання обороту роздрібної торгівлі та інших галузей економіки району.

Значного збільшення обсягів промислового виробництва можна досягти за рахунок відновлення діяльності ЗАТ «Кременецьцукор», що дасть змогу збільшити виробництво промислової продукції на 215 млн. грн. щороку, а за пять років буде вироблено продукції на 1449 млн. грн. Для відновлення роботи цукрового заводу необхідно провести ряд ремонтних робіт. За попередніми розрахунками на проведення даних робіт, потрібні кошти в сумі 500 млн. грн (в діючих цінах). При введені цукрового заводу в експлуатацію у 2011 році, обсяг промислового виробництва до кінця 2015 року буде становити 1549 млн.грн., буде створено 500 нових робочих місць, до всіх рівнів бюджету щороку надійде платежів в сумі 66 млн. грн., за пять років поступить коштів в сумі 412 млн. грн.

Потрібно провести реконструкцію Шпиколоського цегельного заводу, провести технічне переоснащення, впровадити сучасні технології. Вартість таких робіт буде становити близько 300 млн.грн. При річному обсязі виробництва 20 млн. шт. цегли повнотілої М 100., це в рік 21 млн. товарної продукції (в діючих цінах), за пять років - 105 млн. грн. До бюджетів всіх рівнів надійде платежів в сумі 6 млн. грн., за пять років - 30 млн. грн. Буде створено в районі 50 нових робочих місць.

Доцільно відновити в районі роботу плодоовочевого консервно-сушильного заводу: організувати сушіння фруктів, обладнати цехи варіння повидла, варення, сиропів, квашення овочів. На базі цього заводу можна організувати виробництво овочевих консервів: зелений горошок, солодка кукурудза, квасоля, гриби, огірки, кабачки, тощо.

На базі Держлісгоспу можна налагодити виробництво пілетів, які є екологічно чистим паливом і коштуватимуть дешевше за газ та вугілля.

Для налагодження виробництва котлів на альтернативному виді палива на незадіяних виробничих площах ВАТ «Завод порошкової металургії» необхідні кошти в сумі 37 млн.грн. Це дозволить збільшити обсяги промислового вирбництва в районі на 24 млн.грн. в рік, а до 2015 року на 120 млн.грн. До зведеного бюджету поступить додатково за цей період понад 30 млн.грн. Таке виробництво дозволить створити 40 робочих місць.

Реалізація Стратегії забезпечить зменшення безробіття й підвищення рівня зайнятості населення, збільшення доходів населення і його купівельної спроможності, що, своєю чергою, призведе до підвищення рівня життя та стандартів проживання, збільшення надходжень до місцевих бюджетів і спроможності фінансувати місцеві соціальні програми, поліпшення умов особистого розвитку, що стимулюватиме людей жити й працювати у районі, а не емігрувати за кордон, зменшення соціальної напруги в суспільстві й збільшення довіри громади до регіональних і місцевих органів влади.

Характеристика основних показників і прогноз розвитку промисловості.

Найслабшим місцем економіки району є структурна розбалансованість промислового комплексу. Застаріла і вузькоспеціалізована економічна база району не відповідає сучасним вимогам ринкової економіки і не використовує весь наявний потенціал. Господарська діяльність району сьогодні базується на харчовій та переробній галузях промисловості. Окремі підприємства виробляють низькотехнологічну продукцію, зокрема ТОВ «Почаївська фабрика «Іква», ВАТ «Завод порошкової металургії», ТОВ «Дослідний спеціалізований завод».

Значна частина основних фондів промисловості фізично зношена і морально застаріла. Рівень інноваційної діяльності є дуже низьким. Недостатньо використовується мінерально - ресурсна база району.

На сьогоднішній день із розвіданих родовищ твердих корисних копалин не виготовлені відповідні документи на видобуток на території Дунаївської сільської ради, урочище Вольська на території м. Почаєва, урочище Дубина Білокриницької сільської ради, через що кошти до бюджетів не поступають.

Добувна промисловість. Основна мета ефективно та раціонально використовувати природні ресурси.

В Кременецькому районі видобувають відкритим способом крейду, оскільки вона залягає близько до поверхні (10-40 м). Найбільше родовище в с. Підлісці. Видобутком крейди займається ВАТ «Крейдяний завод». Крейда застосовується в комбікормовій промисловості, для вапнування грунтів, виготовлення шкільних олівців.

Обробна промисловість.

Харчова промисловість і перероблення сільськогосподарської продукції

Основні завдання на 2011 рік: організувати роботу із укладання прямих договорів на поставку продуктів харчування, у тому числі картоплі та овочів, між місцевими виробниками та підприємствами торгівлі, стимулювати фірмову торгівлю та проведення сільськогосподарських ярмарок у районному та обласному центрах.

Обсяги промислового виробництва в харчовій промисловості становили 129169,0 тис. грн. станом на 2010 рік. Обсяг виробництва продукції по підприємствах: ПП «Бекерай» - 5105,7 тис. грн., ПП «Почаївський хлібзавод» - 3123,6 тис. грн., ТОВ «Кременецьке Молоко» - 120697,0 тис.грн.

Легка промисловість.

Обсяги промислового виробництва в легкій промисловості становили 2538,9 тис. грн. В легкій промисловості працюють такі підприємства як: ВАТ «Фабрика Ватин», ТзОВ «Іква» та ТзОВ «Пластик» (обидва -м. Почаїв). Обсяги виробництва продукції легкої промисловості становлять: ТОВ «Фабрика Ватин» - 2361,2 тис. грн., ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» - 177,7 тис. грн., ТОВ «КП Почаївська фабрика «Пластик» - 14170 тис. грн.

Деревообробна промисловість.

Обсяги промислового виробництва в деревообробній промисловості становили 1307,7 тис. грн. В деревообробній промисловості працюють: ТОВ «Піраміда», ТОВ «В-4», держлісгосп. Обсяги виробництва продукції деревообробної промисловості становлять: ТОВ «Піраміда» - 917,3 тис.грн, ТОВ «В- 4» - 390,4 тис. грн.

Металургія та оброблення металу.

Обсяги промислового виробництва в металургії та обробленні металу становили 283,5тис. грн. В деревообробній промисловості працюють: ТОВ «Дослідний спеціаліз. завод», ВАТ «Завод порошкової металургії». Обсяги виробництва продукції деревообробної промисловості становлять: ТОВ «Дослідний спеціаліз. завод» - 183,4 тис.грн, ВАТ «Завод порошкової металургії» - 100,1 тис. грн.

Виробництво і розподілення електроенергії, газу та води.

кременецький регіон господарство

Заходи з енергозбереження

№ п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів програми

Срок виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис.грн.) в тому числі по роках

Очікуваний

результат

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Запровадження котлів на місцевих видах енергоресурсів

Заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на обєктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики з використанням місцевих видів палива (відходи деревини, торф)

2011-2015

Кременецька ЦРКЛ, виконкоми Кременецької та Почаївської міських рад, бібліотека ім.. Словацького, Білокриницька ЗОШ, Н.Олексинецьа ЗОШ, Розтоцька ЗОШ

Місцевий бюджет

61.6

64.8

56.0

56.0

31.6

Заміщення природного газу 13.9 тис.м.куб.

ВСЬОГО:

61.6

64.8

56.0

56.0

31.6

2

Впровадження технологій і устаткування з використанням енергії довкілля

Встановлення теплових насосів

2011-2015

Кременецька туб лікарня

Державний бюджет

220

Заміщення природного газу 441 тис.м.куб

В.Бережецький геріатричний центр

Державний бюджет

220

ТОВ «Кременецьке Молоко»

Не бюджетні кошти

250

300

ВСЬОГО:

440

250

300

3

Впровадження вітроустановок

Встановлення вітроустановок на особистих подвірях

2011-2015

Лосятинська сільська рада

Кошти не бюджетних джерел

100

Виробництво електроенергії 1.78 тис.квт.год

Дунаївська сільська рада

100

ВСЬОГО:

100

100

4

Використання енергії сонця

Впровадження сонячних колекторів

2011-2014

ТОВ «Піраміда»

Власні кошти

85

Заміщення природного газу 118.2 тис.м.куб.

ПП «Б-4»

85

ТОВ «Кременецька кераміка»

95

ВСЬОГО:

«5

85

95

5

Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ

4.1.Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетної сфери

2011-2014

М. Кременець вул.. 107 Кременецької дивізії, буд. 14, м. Почаїв Воззєднання 1, Кременецька ЦРКЛ, відділ освіти та культури

Місцевий бюджет

175

184

170

160

160

Заміщення природного газу 44 тис.м.куб.

4.2.Модернізація обєктів водопровідноканалізаційного господарства

2011-2014

Кременецький «Міськводгосп»

Державний бюджет

9037

Місцевий бюджет

475

ВСЬОГО:

Державний бюджет

9037

Місцевий бюджет

650

184

170

160

160

6

Впровадження систем електроопалення

Установка систем електричного опалення

2011-2014

Відділ освіти

Державний бюджет

270

Управління культури та туризму

Місцевий бюджет

300

550

600

600

600

ВСЬОГО:

Державний бюджет

270

Місцевий бюджет

500

550

600

600

600

7

Реконструкція систем освітлення

Встановлення енергозберігаючого освітлення

2011-2014

КП «Житло»

Місцевий бюджет

61.6

56.0

Катеринівська сільська рада

31.6

ВСЬОГО:

61.6

56.0

31.6

8

Розробка нових родовищ торфу

2011-2014

Сапанівська сільська рада

Державний бюджет

500

Інвестицій

210

9

Інформаційна підтримка програми

Розміщення інформації в засобах масової інформації. Проведення передач на місцевому радіо

2011-2014

Відділ розвитку інфраструктури, газета «Діалог», місцеве радіомовлення

Місцевий бюджет

5

5

5

5

5

Будівельний комплекс.

Основним засобами відновлення будівельної галузі району має стати активізація житлового будівництва, створення сприятливого інвестиційного клімату, спрощення дозвільних процедур у будівництві.

З метою зниження вартості житла, забезпечення його доступності для ширших верств населення, необхідно вирішити на державному рівні наступні питання:

- звільнити від сплати податку на додану вартість будівництво житла, в першу чергу такого, що будується за бюджетні кошти;

- звільнити замовників, що будують житло, від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів, а також придбання земельних ділянок для будівництва на конкурсній основі;

- запровадити систему цільового продажу будівельних матеріалів, що використовуються на будівництво житла, без податку на додану вартість або повернення податку після представлення забудівником документів, що підтверджують використання будматеріалів для житлового будівництва;

- удосконалити і спростити процедуру надання необхідних дозволів на будівництво житлових будинків, а також порядок надання земельних ділянок для будівництва житла.

- на території Кременецького району діють чотири підприємства, які мають ліцензію на виконання будівельних робіт в тому числі - генеральний підрядник у будівництві: ТзОВ «Куличівка», ТзОВ «Обрій ЛТД», ПП «Будсервіс», ГБД ВАТ «Тернопільбуд».

- удосконалити процедуру проведення тендерів максимально враховуючи можливості місцевих будівельних фірм.

- відновити незавершене будівництво.

- заключити та поновити охоронні договори на памятки архітектури, провести першочергові роботи по збереженню та відновленню памяток.

Транспорт і звязок. Обсяг пасажирських перевезень по Кременецькому району всього за 2010 рік склав 4,5 млн. пасажирів, що на 14,8 % менше ніж за січень - грудень 2009 року. Обсяг вантажних перевезень по району становить 51 тис. тонн. вантажів, що на 27,5 % більше в порівнянні з попереднім роком.

В районі зареєстровано 162 приватних перевізників - підприємців фізичних осіб, які закривають сектор міських та міжміських перевезень. Це на 11 підприємців більше ніж у попередньому році.

Кількість домашніх телефонних апаратів в розрахунку на 100 сімей у 2010 році - 46 штук.

Ринкова інфраструктура.

Запровадження енергозберігаючих технологій: міська рада спільно з комунальними підприємствами впроваджують ряд заходів з метою підвищення енергоефективності, енергоощадності та альтернативної енергетики, забезпечують її промоцію та впровадження

- Заміна насосного обладнання артсвердловин міста

- Встановлення напірно-регулюючої споруди на артсвердловину по вул. Ясна

- Встановлення частотних перетворювачів на насосній станції потік Ірва та артсвердловина Ясна

- Встановлення запірної арматури на магістральному водопроводі м. Кременець

- Проведення утеплення підвальних приміщень

- Проведення планового ремонту запірної арматури внутрішньобудинкових систем водопостачання

Створення інформаційної бази даних (тарифи на комунальні послуги): міська рада спільно з Кременецьким відділенням ВАТ «Ощадний банк України» забезпечує створення сучасної інформаційної системи з усією необхідною інформацією про вартість комунальних послуг, що дасть можливість спростити процедуру оплати комунальних послуг.

- Кременецькому відділенню ВАТ «Ощадний банк України» провести збір даних та внести необхідну інформацію в електронну базу даних

- Кременецькому відділенню ВАТ «Ощадний банк України» забезпечити централізовану оплату комунальних послуг за принципом «Єдина розрахункова книжка»

- Перегляд штатної структури та реформування комунальних підприємств

- Виділення коштів на співфінансування при наявності коштів на спеціальному фонді

- Провести аудит доріг на предмет потреб в коштах для здійснення ремонтних робіт

В галузі освіти протягом 2007-2010 років в першу чергу необхідно довести до завершення роботи по обєктах, які вже розпочалися, а саме: добудова Жолобівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, будівництво Кушлинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Перевести котельні Розтоцької, Білокриницької, Раславської загальноосвітніх шкіл на альтернативні види палива та на електроопалення котельню В. Горянської ЗОШ І-ІІ ступенів

Необхідно вдосконалити організацію літнього оздоровлення дітей з метою забезпечення відпочинку за межами навчальних закладів.

В галузі медицини необхідно завершити будівництво Кременецької центральної районної комунальної лікарні або вирішити питання про доцільність перепрофілювання даного обєкту, добудувати амбулаторію в с. Будки. Подальшу увагу необхідно приділити питанню підвищення якості наданих медичних послуг шляхом зміцнення матеріально - технічної бази та кадрового забезпечення медичних установ.

Розвязання зазначених вище галузевих проблем дозволить значно поліпшити стан соціально-економічного розвитку району, рівень життя та добробуту населення, його майбутнє.

Стратегічні заходи у сфері охорони здоровя:

- забезпечення населених пунктів району каретами “ швидкої допомоги”;

- оснащення медичних установ сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, покращення інформаційно-аналітичного та компютерного забезпечення;

- підвищення рівня спеціалізованої медичної допомоги та запровадження нових медичних технологій;

- реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня інфекційних захворювань, особливо ВІЛ/СНІД та туберкульозу, забезпечення хворих на цукровий діабет, туберкульоз, СНІД та злоякісні пухлини необхідними препаратами за рахунок централізації бюджетних видатків.

Інвестиційна діяльність.

Наш район є недостатньо привабливим для інвесторів, оскільки відсутня можливість швидкого обороту капіталів. Відсутні основні бюджетоутворюючі галузі економіки. Основними галузями господарського комплексу є сільське господарство та харчова промисловість, які дають основну частку валового продукту.

На розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування протягом 2010 року спрямовано 70 млн.грн. капітальних інвестицій. Це становить 0,8 % загальнообласного обсягу. Переважна частка з них - 95,7 % (67 млн.грн.) складали інвестиції в основний капітал, у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання.

Загальна сума інвестицій в промисловість за рахунок всіх джерел фінансування у 2010 році становила 5,2 млн.грн., у сільське господарство - 11 млн.грн., це ТОВ «Біо-лан» - 2,6 млн.грн., ТОВ «Аграрій» - 338 тис.грн., ТОВ «Агро СВС» - 361 тис.грн., ТОВ «Анро-Експрес-Сервіс» - 6,9 млн.грн. Серед промислових підприємств залучали інвестиції ПП «Бекерай», ПП «Почаївський хлібозавод».

Основним джерелом інвестицій в основний капітал залишаються кошти витрачені населенням на будівництво індивідуального житла - 34,5 млн. грн., що складає 51,5 % від загального обсягу інвестицій в основний капітал.

За підсумками 2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку - всього становив 323,3 тис. дол. США. Зовнішньоторгівельний оборот склав 1700 тис. дол. США. Обсяг експорту товарів по району за січень - грудень 2010 року склав 1080 тис.дол.США і становить 1.6 % у загальному обсязі експорту по області, а обсяг імпорту 620 тис.дол.США і становить 0,7% у загальному обсязі імпорту області. Сальдо обсягів експорту-імпорту товарів по району становить 460 тис.дол. США.

Делись добром ;)