Сучасні форми та системи оплати праці

курсовая работа

2.1 Розрахунок кількості обладнання та його завантаження

Необхідна кількість металоріжучих верстатів визначається за формулою:

(1.1)

де - трудомісткість машини по даній групі верстатів, нормо-година;

- річна програма випуску, шт.;

- коефіцієнт виконання норм;

- дійсний річний фонд роботи верстата, годин.

Дійсний фонд роботи одного верстата визначається за формулою:

(1.2)

де - кількість робочих днів у ріку;

- кількість робочих змін у добу;

- тривалість зміни;

- коефіцієнт втрат робочого часу на ремонт обладнання.

=3876 (годин)

; (шт);

; (шт);

; (шт);

; (шт);

; (шт);

; (шт);

; (шт);

; (шт);

. (шт).

Прийняту кількість верстатів () одержуємо, округляючи до цілого числа в більшу сторону.

Коефіцієнт завантаження обладнання визначається за формулою:

(1.3)

де - необхідна кількість верстатів;

Спр - прийнята кількість верстатів, шт.

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Коефіцієнт завантаження обладнання на дільниці в середньому визначається по формулі:

, (1.4)

;

Таблиця 1.1 - Розрахунок необхідної кількості верстатів і їхнього завантаження

Найменування

обладнання

Трудомісткість

С

На 1 виріб

На програму

1. Токарські

663

15249

3,28

4

0,82

2. Розточувальні

557

12811

2,75

3

0,92

3. Фрезерні

267

6141

1,32

2

0,66

4. Стругальні

98

2254

0,48

1

0,48

5. Карусельні

184

4232

0,91

1

0,91

6. Зуборізні

198

4554

0,98

1

0,98

7. Довбальні

68

1564

0,34

1

0,34

8. Шліфувальні

29

667

0,14

1

0,14

9. Свердлильні

207

4761

1,02

2

1,02

Разом:

2271

52233

11,22

16

0,70

Знаючи коефіцієнт завантаження верстатів побудуємо столбцову діаграму завантаження обладнання й порівнюючи середній рівень завантаження на дільниці з коефіцієнтом завантаження окремого обладнання, визначимо верстати з достатнім (вище середнього завантаження) і з недостатнім (нижче середнього завантаження) завантаженням.

Висновок: у процесі побудови цієї діаграми ми виявили, що верстати з достатнім завантаженням: токарні, розточувальні, карусельні, зуборізні, свердлінні; а верстати з недостатнім завантаженням: фрезерні, стругальні, довбальні, шліфувальні.

Делись добром ;)