Теоретико–методологічні основи дослідження підприємництва

курсовая работа

2.1 Стан підприємництва в Україні

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, забезпечення високого рівня життя громадян. Така діяльність передбачає вирішення складних, суперечливих проблем з урахуванням загальнодержавних та регіональних інтересів, а також мотивів діяльності різних соціальних груп населення.

В Україні питанням підприємницької діяльності приділяється значна увага. Проте, у порівнянні з розвинутими країнами її рівень є недостатнім та потребує суттєвого покращення [19, с. 146]. До причин такого стану належить, як наявність проблем регуляторного характеру (на загальнодержавному і регіональному рівнях), так і неадекватна вимогам цивілізованої соціально-ринкової економіки діяльність значного сегменту бізнесу. Державне регулювання підприємництва є обтяжливим, що потребує заходів дерегуляції, спрямованих на досягнення європейських стандартів. Діяльність субєктів господарювання часто характеризується низькою соціальною відповідальністю; нерідкими є факти ухилення від оподаткування, проведення тіньових операцій та виведення капіталу за межі країни.

Делись добром ;)