Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

курсовая работа

2.1 Розрахунок потрібного кількості встаткування

Для розробки плану по основних фондах необхідно розрахувати потребу в технологічному встаткуванні.

Річна трудомісткість виконання j - ой операції по обробці i-ой деталі розраховується по формулі:

,

Де - штучний час на обробку i-ой деталі на верстатах даного виду, година.

Таблиця 3 розрахунок нормативної трудомісткості на виріб а

Тип і модель устаткування

Штучний час, tшт.

Т норм. На програму, н-ч

8в66

3.9

8888.89

1до62

46.6

105316.46

2н106

4.8

9901.55

Зм-182

4.2

9226.44

Верстат

3.6

4500.70

63.1

137834.04

Таблиця 4 розрахунок нормативної трудомісткості на виріб б

Тип і модель устаткування

Штучний час, tшт.

Т норм. На програму, н-ч

8в66

0.7

3206.75

1до62

7.2

9113.92

6н13п

2.8

3263.01

Верстат

0.6

337.55

11.3

15921.24

Таблиця 5 розрахунок нормативної трудомісткості на виріб b

Тип і модель устаткування

Штучний час, tшт.

Т норм. На програму, н-ч

8в66

0.7

6244.73

1до62

3.9

31898.73

182

1.2

7088.61

Верстат

0.6

1012.66

63.1

46244.73

У наступній таблиці наведений розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування. Рівень виконання норм становить 120%, завантаження встаткування - 80%. Для початку розраховуємо планову трудомісткість на програму:

,

Де т норм - нормативна трудомісткість на програму, н/ч;

До вн. - коефіцієнт виконання норм виробітку (= 1,2).

Розрахункова кількість одиниць устаткування визначається по формулі:

,

Ф про. - плановий фонд роботи одиниці встаткування,

Фоб=д* дсм* тсм(1- кпот)=260*8*2(1-0,02)=4076

Прийнята кількість устаткування знаходимо, з огляду на коефіцієнт завантаження встаткування:

Всі проведені розрахунки зведемо в таблицю 6, 7, 8:

Таблиця 6 Розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування для виробу а

Тип і модель устаткування

Тнорм. На програму, н-ч

К-т

Т план. На програму, н-ч

План.фвр од. Оборуд., година.

Кіл-В ед.оборуд

До загр.

Расч.

Прин.

8в66

8888.89

1,2

7407.41

4076

9,46

10

0,95

1до62

105316.46

1,2

87763.7

4076

2,88

4

0,95

2н106

9901.55

1,2

8251.29

4076

7,21

8

0,95

Зм-182

9226.44

1,2

7688.7

4076

6,27

7

0,95

Верстат

4500.70

1,2

3750.58

4076

3,82

5

0,95

Разом

137834.04

114862

1,57

2

Таблиця 7 Розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування для виробу б

модель устаткування

Тнорм. На програму, н-ч

К-т

Т план. На програму, н-ч

План.фвр од. Оборуд., година.

Кіл-В ед.оборуд

До загр.

Расч.

Прин.

8в66

3206.75

1.2

2672.29

4076

0.66

1

0.8

1до62

9113.92

1.2

7594.93

4076

1.86

2

0.8

6н13п

3263.01

1.2

2719.18

4076

0.67

1

0.8

Верстат

337.55

1.2

281.292

4076

0.07

1

0.8

Разом

15921.23

13267.7

5

Таблиця 8 Розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування для виробу в

Тип і модель устаткування

Т норм. На програму, н-ч

К-т

Т план. На програму, н-ч

План.фвр ед. Оборуд., година.

Кіл-В ед.оборуд

До загр.

Расч.

Прин.

8в66

6244.73

1.2

5203.94

4076

1.28

2

0.8

1до62

31898.73

1.2

26582.3

4076

6.52

8

0.8

182

7088.61

1.2

5907.18

4076

1.45

2

0.8

Верстат

1012.66

1.2

843.883

4076

0.21

1

0.8

Разом

46244.73

38537.3

13

Делись добром ;)