Управління виробничими запасами на підприємстві СТОВ "Урожай" Голованівського району Кіровоградської області

курсовая работа

2.3 Аналіз оборотності виробничих запасів

Як відомо найшвидшим джерелом руху свого капіталу, і способом досягнення визначеної мети - виступає утримання запасів товарно- матеріальних цінностей на такому низькому рівні, який лише можливий без будь-якого серйозного ризику.

Загалом можна сказати, що чим ширший асортимент продукції, яку випускають, тим більше запасів необхідно для задоволення попиту. Але якщо цифра обігу запасів дуже велика, то це небезпечно через незабезпеченість попиту. Оборотність запасів - важливий показник ліквідності запасів підприємства.

Показники оборотності дають можливість проаналізувати: оборотність запасів - формування чистого доходу; оборотність виробничих запасів - обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), які характеризують виробничу потужність підприємства. Прискорення оборотності сприяє збільшенню продажу та вивільненню коштів з обороту. Чим менша тривалість одного обороту в днях, тим швидше запаси здійснюють свій кругообіг, тим ефективніше використовуються активи підприємства[5 С.43-47].

Коротко розглянемо методику розрахунку показників оцінки ефективності та оборотності виробничих запасів підприємства у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Методика розрахунку показників оцінки ефективності та оборотності виробничих запасів у СТОВ «Урожай» у 2008-2010 роках

Найменування показника

Формула розрахунку

Коефіцієнт оборотності запасів

Ф.2 (р.035) : Ф.1 (сума ряд. 100-140, гр.3 + 4) х 0,5

Тривалість обороту запасів, дні

365 : (Коефіцієнт оборотності запасів)

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Ф.2 (р.035) : Ф.1 (ряд. 100 гр.3 + 4) х 0,5

Тривалість обороту виробничих запасів, дні

365 : (Коефіцієнт оборотності виробничих запасів)

Тривалість операційного циклу

Тривалість обороту коштів в розрахунках +

Тривалість обороту запасів

Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках

Ф.2 (ряд. 035) : Ф.1 (сума ряд. 150 230 гр.3 +4) х 0,5

Тривалість обороту коштів в розрахунках

365 : (Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках)

Далі розглянемо показники оборотності виробничих запасів СТОВ «Урожай» у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Динаміка показників оцінки ефективності використання запасів у СТОВ «Урожай» у 2008-2010 роках

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 від 2008 рр. (+,-)

Коефіцієнт оборотності запасів

0,41

0,64

1,44

1,03

Тривалість обороту (дні)

888,80

569,59

253,87

-634,93

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

1,61

2,59

3,88

2,27

Тривалість обороту виробничих запасів (дні)

227,22

140,98

94,16

-133,07

Тривалість операційного циклу (дні)

304,43

227,80

281,69

-22,73

Як ми бачимо коефіцієнт оборотності виробничих запасів виріс на 1,03, що вплинуло на зменшення тривалості обороту на 634,93 дні. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів у 2008 році становив 1,61, а у 2010 році 3,88. Його збільшення призвело до зменшення тривалості обороту виробничих запасів на 133,07 дні. Загальна тривалість операційного циклу у 2008 році становила 304,43 дні, у 2009 році227,80 днів, а у 2010 році 281,69 днів.

На оборотність майна і ефективність його використання впливає взаємодія двох факторів: зміна обсягів продажу і зміна залишків майна, що постійно знаходиться на балансі підприємства. Вплив кожного із цих факторів на прискорення оборотності майна розглянемо на прикладі виробничих запасів (таблиця 2.9).

Таблиця 2.9

Аналіз оборотності виробничих запасів СТОВ «Урожай» у 2008-2010 роках

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 від 2008 рр. (+,-)

1. Чистий дохід, тис.грн.

2326

4246

9420

7094,00

2. Кількість днів періоду, що аналізується

365

365

365

-

3. Одноденний обсяг виручки, тис.грн.

6,37

11,63

25,81

19,44

4. Середній залишок виробничих запасів, тис. грн.

1444,72

1639,38

2427,84

983,12

5. Тривалість одного обороту ( дні)

226,71

140,93

94,07

-132,64

6. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

1,61

2,59

3,88

2,27

7. Коефіцієнт завантаженості виробничих запасів

0,62

0,39

0,26

-0,36

Отже, при зменшенні тривалості обороту на 132,64 дні зріс коефіцієнт оборотності виробничих запасів на 2,27, та зменшення завантаженості виробничих запасів на 0,36. Це було досягнуто шляхом збільшення чистого прибутку на 7094 тис.грн.

Отже як ми бачимо виробничі запаси в СТОВ «Урожай» у 2010 році почали використовуватися ефективніше ніж у 2008 році.

Делись добром ;)