Управління інноваційним розвитком підприємства

курсовая работа

3.1 Сучасні тенденції розвитку галузі гуртової та дрібногуртової торгівлі продуктами харчування

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку вітчизняного ринку ритейлу є становленням нових форматів -- торговельних мереж, виникнення та розвиток яких обумовлено як ендогенними чинниками, насамперед, потребами пошуку ефективних інституційних структур у процесі ринкового реформування сфери товарного обігу, так і екзогенними чинниками, зокрема процесами економічної глобалізації. Цей процес супроводжується модифікацією конкурентного середовища і має як позитивні, так і негативні наслідки. Проте, стан конкуренції багато в чому визначає ефективність функціонування і самої галузі, і національного господарства в цілому, оскільки внутрішня торгівля завдяки своїм функціям може виступати як каталізатором, так і гальмом інноваційних процесів на мікро-, мезо- і макрорівнях [1].

Під торговельною мережею розуміється сукупність магазинів сучасного типу (торговельних форматів), центральних та регіональних закупівельних центрів і складів, які виступають під єдиною торговельною маркою й забезпечують єдину систему постачання і продажів. Це можуть бути або горизонтальні структури, в які обєднуються підприємства роздрібної торгівлі, або вертикальні, коли підприємства роздрібної торгівлі інтегруються з оптовими фірмами чи підприємствами -- товаровиробниками. Найбільшими сучасними торговельними мережами світу є: «Wall-mart Stores» (США), «Carrefour» (Франція), «Ahold» (Нідерланди), «Metro Group» (Німеччина), «Tesko» (Велика Британія), «Ito Yokado» (Японія), «AEON, Groupe Casino» (Франція), «Safeway» (США), «Albertons» (США), «Kroger Co.» (США), «Rewe Zentralle» (Німеччина), «Aldi» (Німеччина), «Edeka/AVA» (Німеччина), «ITM Enterprises» (Франція), «J. Sainsbary» (Велика Британія), «Daiei» (Японія), «Sepervalu» (США), «Auchan» (Франція), «Le Lion» Group» (Бельгія) тощо. За даними «Planet Retail» перші пять структур є найпотужнішими компаніями. У 2004 р. валовий продаж «Wall-mart» склав 309 млрд. дол. США, «Carrefour» -- 113 млрд. дол. США, «Metro Group» -- 78 млрд. дол. США, «Tesko» -- 68 млрд. дол. США.

Делись добром ;)