Управління комерційною діяльністю оптово-роздрібного підприємства "Прод-Трейд"

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика підприємства

Приватне підприємство «Прод-Трейд» створено в 1998 році - Свідоцтво про державну реєстрацію комерційної організації видано Рівненським міськвиконкомом 11 березня 1998 р. Згідно з даним Свідоцтва організації присвоєно обліковий номер платника № 190330091. Скорочене найменування підприємства - ПП «Прод-Трейд».

Юридична адреса ПП «Прод-Трейд» - м.Рівне, вул.Курчатова 18в, 33019, Україна. Організація орендує приміщення складу (25 кв.м).

Розмір Статутного фонду ПП «Прод-Трейд» становить 1,2 млн.грн. Вид діяльності ПП «Прод-Трейд» - оптова-роздрібна торгівля товарами (табл. 2.1).

"right">Таблиця 2.1

Асортимент за кодом товару

Вид товару за класифікацією

Назва товару

Макарони, пельмені, вироби з тіста без дріжджів

Вермішель

Продукти землеробства і плантацій інші чим тютюн (торговельні поставки)

Кава - торговельні поставки;

Горіхи їстівні - торговельні поставки;

Продукти харчування не зазначені в іншому місці (торговельні поставки)

Кава, чай і суміші на їх основі - торговельні поставки;

Какао-продукти, шоколад та шоколадні продукти - торговельні поставки;

Продукти харчування консервовані - торговельні поставки;

Масла рослинні харчові - торговельні поставки;

Горіхи оброблені - торговельні поставки;

Солодкі кондитерські вироби, цукерки - торговельні поставки;

Вид товару за класифікацією

Назва товару

Фрукти і овочі оброблені й консервовані - торговельні поставки

Напої (торговельні поставки)

Соки фруктові та овочеві - торговельні поставки

Мінеральні і питні води - торговельні поставки

Невелика товарна номенклатура говорить про вузьку спеціалізацію підприємства. Регіон діяльності - Рівненська область. Основними конкурентами ПП «Прод-Трейд» є ВАТ «Фудз Трейд» та ін.

Структура управління ПП «Прод-Трейд» (Рис.2.1).

Рисунок 2.1 Структура управління ПП «Прод-Трейд»

Повноваження директора визначаються статутом підприємства.

До функцій фінансового директора відносяться:

1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

4. надання щорічного звіту в органи правління підприємства.

До функцій комерційного директора відносяться:

1. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

2. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

3. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу;

4. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

5. планування і керування запасами підприємства;

6. надання щорічного звіту в органи правління підприємства.

До функцій відділу кадрів належить:

1. Забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.

2. Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням.

3. Організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах, облік військовозобовязаних і оформлення їх на спецоблік.

5. Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, надання їм методичної допомоги.

Віковий склад працюючих на підприємстві: 18-24 років - 17%, 25-35 років -33%, 35-50 років 19%, 50 і старше 31%. Середньоспискова чисельність працівників на кінець 2010 року склала 56 чоловік.

Делись добром ;)