Управління оборотними коштами

отчет по практике

4.3 Аналіз складу і руху дебіторської і кредиторської заборгованості

Щоб керувати комерційною діяльністю в умовах ринку, фахівцям необхідно знати склад і структуру оборотного капіталу. Дебіторська заборгованість є одним з елементів оборотного капіталу. Розумне керування дебіторською заборгованістю впливає на швидкість реалізації продукції, одержанні коштів від споживачів. Виконано Аналіз дебіторської заборгованості в табл. 4.5

Таблиця 4.5 - Аналіз дебіторської заборгованості, тис.грн

Статті балансу

2010

2011

За терміном утворення

Відхилення

до 1 міс

від 1 до 2

від 3 до 6

від 6 до 12

Більше року

1

Дебіторська заборгованність за товари

 

 

 

 

 

 

 

 

11

чиста реалізаційна вартість

24,5

34,6

12

9

5

6

3

10,1

12

первісна вартість

24,5

34,6

 

 

 

 

0

10,1

2

Дебіторська забаргованність за разрахункам

 

 

 

 

 

 

 

21

з бюджетом

5

10

9

1

 

 

0

5

22

за виданим авансам

0

0

0

0

0

 

0

0

23

з нарахованих доходів

0

0

 

 

 

 

0

0

24

із внутрішніх розрахунків

0

0

 

 

 

 

0

0

3

Інша поточна дебіторська заборгованність

13,4

21,8

 

19

3

 

0

8,4

4

Всього

42,9

66,4

21

29

7

6

3

23,5

За даними таблиці 4.5 видно, що підприємство збільшило за аналізований період дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги на 10,1 тис.грн. і при цьому прострочена понад рік дебіторська заборгованість, складає 3,0 тис. грн. чи 8,6% від загальної суми дебіторської заборгованості. Така зміна відбулась за покупців, які потрапили під категорію зі слабкою платоспроможністю. Підприємству необхідно працювати тільки по передоплаті.

У підприємства була незначна 5 тис.грн, а зараз вже 10,0 тис.грн дебіторська заборгованість з бюджетом.

Мал. 4.3 - Структура дебіторської заборгованості

Тому якщо говорити в цілому про тенденцію дебіторської заборгованості, те її можна охарактеризувати як негативну.

Далі проаналізована оборотність дебіторської заборгованості в табл. 4.6.

Таблиця 4.6 - Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

Показник

Формула

2004

2005

Відхилення

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

1

Оборотність дебіторської заборгованності (обор/рік)

Виторг від реалізації

404,9

9,44

635,9

9,58

0,14

Дебіторська заборгованність

42,9

66,4

2

Період погашення дебіторської заборгованнос-ті

Днів в аналізуемому періоді

360

39

360

38

-1

Оборотність дебіторської заборгованності

9,438

9,576

3

Частка дебіторської заборгованності в загальному обсязі оборотних активів

Дебіторська заборгованність

42,9

30,91

66,4

22,29

-8,62

Оборотні активи

138,8

297,9

4

Відношення середньої величини дебіторської заборгованності до доходу

Дебіторська заборгованність

42,9

0,11

66,4

0,10

0,00

Виторг від реалізації

404,9

635,9

Як видно з таблиці 4.6 на 1 добу скоротився середній термін погашення дебіторської заборгованості, що у 2010р. складав 39 днів, а в 2011р. став 38 днів. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів зменшилася на 8,62 відсоткових пунктів і складає 22,29%, що говорить про покращення ліквідності оборотних активів і поліпшило фінансовий стан підприємства.

Кредиторська заборгованість у загальному виді відноситься до кредитних ресурсів і є складовим економічних відносин між партнерами. Кредиторська заборгованість виникає в процесі тимчасового залучення коштів, тобто заборгованість постачальникам.

Аналіз стану поточних зобовязань наведено у табл. 4.7

З таблиці 4.7 видно, що поточні зобовязання збільшилися на 17,0 тис.грн. чи на 90,5%. Так само, згідно даним таблиці видно, що заборгованість зросла за рахунок підвищення суми кредиторської заборгованості за товари на 2,2 тис.грн. У той же час по поточним зобовязаннях відбулося збільшення на 17,4 тис.грн чи на 153,1%. Це все говорить про погіршення розрахунків з постачальниками, хоча грошові кошті у підприємства навпаки збільшилися.

Таблиця 4.7 - Аналіз стану поточних зобовязань, тис.грн

Статті балансу

2002

2003

За терміном утворення

Відхилення

до 1 міс

від 1 до 2

від 3 до 6

від 6 до 12

Більше року

1

Короткострокові кредити банків

0

0

0

 

0

 

 

0

3

Кредиторська заборгованність за товари

0,4

2,6

0,78

1,04

1

-13

13

2,2

4

Поточні забовязання за рахунками

 

 

 

 

 

 

 

0

41

з бюджетом

7,5

23,7

23

1

 

 

 

16,2

42

з позабюджетних платежів

0

0

 

 

 

0

43

зі страхування

0,2

0,5

0

0

 

 

 

0,3

44

з оплати праці

3,4

3,9

4

0

 

 

 

0,5

5

Інші поточні забовязання

23,8

38,4

38,4

 

 

 

 

14,6

Всього

35,3

69,1

66

2

1

-13

13

33,8

Мал.4.4 - Структура кредиторської заборгованості

Проаналізуємо оборотність поточних зобовязань (табл. 4.8).

Таблиця 4.8 - Аналіз оборотності поточних зобовязань

Показник

Формула

2010

2011

Відхилення

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

1

Оборотність кредиторської заборгованності (обор/рік)

Виторг від реалізації

404,9

11,47

635,9

9,20

-2,27

Кредиторська заборгованність

35,3

69,1

2

Період погашення кредиторської заборгованності

Днів в аналізуемому періоді

360

31

360

39

8

Оборотність кредиторської заборгованності

11,47

9,20

3

Частка кредиторської заборгованності в загальній валюті балансу

Кредиторська заборгованність

35,3

0,229

69,1

0,226

-0,003

Валюта балансу

154

305,3

Показники таблиці 4.8 свідчать, що частка поточних зобовязань у валюті балансу зменшилася в порівнянні з 2010р. на 0,3 % і складає 22,6 %. Період погашення кредиторської заборгованості збільшився на 8 днів і складає 39 діб. Така динаміка оборотності поточних зобовязань говорить про не дуже задовільне фінансове положення.

Делись добром ;)