Управління оборотними коштами

отчет по практике

Висновки

Дослідження останніх років в області стратегічного менеджменту показують, що для успіху в конкурентній боротьбі не стільки важливо, якими активами володіє підприємство в даний момент часу, а важливо те, з якою швидкістю підприємство здатне створювати необхідні активи і розвивати їх. Стратегія розвитку підприємства повинна бути націлена на досягнення лідерства на ринку.

Діяльність фінансових служб підприємства сконцентрована, головним чином, на пошуку можливих внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційних проектів, операційній діяльності і способах їх найбільш «сприятливого залучення». Для систематизації наявних альтернатив у цій сфері.

Оптимальний варіант фінансування підприємства передбачає, що оборотні кошти формуються за рахунок короткострокових пасивів, а основні і прирівняні до них засоби - за рахунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат виробництва по використанню позиковими фінансовими ресурсами, тобто вартість (чи ціна) капіталу.

Розглянуте підприємство ТОВ «МЕДІАСАТ» спеціалізується на Підприємство «МЕДІАСАТ» займається виданням журналiв та перiодичних публiкацiй у м.Запоріжжя. Розвиток засобів масової комунікації, висуває нагальну потребу більш глибокого теоретичного осмислення місця, ролі, фахового рівня, тематичної спрямованості та багатьох інших чинників як газетної, так і журнальної періодики.

Делись добром ;)