Формування програми розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання

дипломная работа

2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт»

Оцінювати господарську діяльність ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» потрібно розпочинати з аналізу виконання плану за обсягом перевезень вантажів і пасажирів. Основна частина вантажних перевезень оплачується клієнтурою відрядно за тонну вантажу з урахуванням відстані переміщення. Обсяг перевезень тут визначається кількістю перевезених тонн вантажу і виконаними тонно-кілометрами.

У ряді випадків роботу вантажних автомобілів важко виміряти в тоннах і тонно-кілометрах. До них відносяться, наприклад, перевезення технологічного характеру (перевезення вантажів на території складу, заводу, будівництва); перевезення робітників до місця роботи і назад у спеціально обладнаних вантажних автомобілях; перевезення пошти і т. д. Підприємства оплачують такі перевезення виходячи з часу перебування автомобіля у їх розпорядженні. В якості вимірників обсягу цих перевезень беруть показник «оплачені автомобілі години роботи». Аналіз обсягу перевезень ведеться окремо по кожному їх виду. Спочатку робиться загальний висновок про виконання планового завдання, хід виконання завдань і плану у середині досліджуваного періоду. Для цього обчислюються відносні та абсолютні відхилення обсягу перевезень від плану, планові і фактичні темпи зростання перевезень по роках, а всередині року - по кварталах і місяцях. Важливе значення має дослідження структури перевезень за класами вантажів. Зміна структури перевезень є одним з факторів, що визначають рівень таких техніко-експлуатаційних показників, як середня відстань перевезення, час простою під вантажно-розвантажувальними операціями, коефіцієнти використання вантажопідйомності і пробігу автомобілів.

Делись добром ;)