Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

курсовая работа

2.5. Фактори господарської і фінансової привабливості:

збереження достатнього рівня платоспроможності ВАТ «Запорожсталь».

Аналіз фінансово-господарської діяльності комбінату за 2001р. свідчить про те, що фінансовий стан підприємства є хитливим. Оборотні кошти ($ 230.6 млн.) ледь покривають короткострокову заборгованість ($ 207.6 млн.). Загальний коефіцієнт покриття знизився за рік з 1.3 до 1.11 (нормативний 1.5 - 2).

Підприємство, мобілізувавши усі свої оборотні активи, зможе погасити короткострокову заборгованість, що свідчить про платоспроможність, але не буде здатним продовжувати виробничу діяльність.

Низька ліквідність підприємства, що має тенденцію зменшуватися (з 0.035 до 0.006 за рік при нормативному коефіцієнті 0.2 - 0.25), свідчить про недостатність активів у ліквідній формі для термінового задоволення вимог кредиторів.

Однак, реалізація інноваційного проекту дозволить підприємству знизити матеріалоємність виробництва, що забезпечить прискорення оборотності оборотних коштів, тим самим підвищити платоспроможність комбінату (коефіцієнт покриття підвищиться до нормативного).

Делись добром ;)