Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

курсовая работа

3.1. Фінансово-економічний стан підприємства на 1.07.2002 р.

АКТИВИ (млн. $)

Оборотні кошти

278.7

Основні засоби

710.7

Загальна сума активів

989.5

ПАСИВИ (млн. $)

Короткострокові зобовязання

265.3

Довгострокові зобовязання

0.7

Власний акціонерний капітал

723.5

Загальна сума пасивів

989.5

БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК ЗА 2001 РІК

79.8

Делись добром ;)