Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

курсовая работа

4.6. Визначення внутрішньої норми рентабельності

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності проекту виконаний методом дисконтування різночасних чистих доходів, отриманих за період життєдіяльності продукту, за умови, що сумарний приведений чистий доход буде дорівнювати нулю. При цьому, як період життєдіяльності продукту приймається:

період будівництва - 3 роки;

період експлуатації - 10 років.

Загальна тривалість розрахункового періоду - 13 років.

Розрахунок норми внутрішньої рентабельності

"right">(млн. долл. США)

Періоди

Приріст чистого прибутку з амортизацією

Термінові щорічні платежі

Чистий доход

Коефіцієнт дисконтирования

Приведений чистий доход

Роки будівництва

1

"right">-

"right">15.8

"right">-15.8

"right">1.000

"right">-15.8

2

"right">-

"right">4.0

"right">-4.0

"right">0.700

"right">-2.8

3

"right">-

"right">6.7

"right">-6.7

"right">0.490

"right">-3.3

Періоди

Приріст чистого прибутку з амортизацією

Термінові щорічні платежі

Чистий доход

Коефіцієнт дисконтирования

Приведений чистий доход

Роки погашення кредиту

4

"right">35.4

"right">20.1

"right">15.3

"right">0.343

"right">5.3

5

"right">35.4

"right">18.8

"right">16.6

"right">0.240

"right">4.0

6

"right">35.4

"right">17.4

"right">18

"right">0.168

"right">3.0

7

"right">35.4

"right">16.1

"right">19.3

"right">0.118

"right">2.3

8

"right">35.4

"right">14.7

"right">20.7

"right">0.083

"right">1.7

Роки нормальної експлуатації

9

"right">35.4

"right">-

"right">35.4

"right">0.058

"right">2.0

10

"right">35.4

"right">-

"right">35.4

"right">0.040

"right">1.4

11

"right">35.4

"right">-

"right">35.4

"right">0.028

"right">1.0

12

"right">35.4

"right">-

"right">35.4

"right">0.020

"right">0.7

13

"right">35.4

"right">-

"right">35.4

"right">0.014

"right">0.5

Разом сумарний приведений чистий доход

"right">0.0

Сумарний приведений чистий доход прийняв нульове значення за період життєвого циклу товару при нормі дисконту - 0.428.

Таким чином, внутрішня норма рентабельності капітальних вкладень складає 42.8%, що говорить про високу ефективність інвестицій.

Коефіцієнт рентабельності продажів (відношення чистого прибутку до обсягу продажів у %) складає: 33.0%, проти 23.5% до реалізації проекту.

Коефіцієнт загальної рентабельності (відношення балансового прибутку до собівартості продукції в %) складає 89.2%, проти 50.7% до реалізації проекту.

Делись добром ;)