Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

курсовая работа

4.7. Можливі ризики і форми страхування

Можливі ризики

Можливі втрати

Форми страхування

Політичні ризики

1.

Нестабільність законодавства може привести до росту ставок оподатковування

Зазначений ризик може привести до росту собівартості і ціни на внутрішньому ринку

на 20 -25%

Неможливість запобігання наслідків цього ризику

Фінансово-економічні ризики

1.

Нестійкість збуту. Основним споживачем автолиста є ВАТ «АвтоЗАЗ» (37% обсягу продажів). В даний час АвтоЗАЗ використовує словацькі і російські аркуші. Існує ризик подальшого їхнього використання

Частина продукції може виявитися не заявленої ринком, що приведе до зменшення прибутку (на 37 - 40%)

Організація довгострокового співробітництва з АвтоЗАЗ.

Пошуки потенційних партнерів

2.

Поява альтернативної продукції Маріупольського меткомбината ім.Ілліча, з якісними показниками, вище продукції ВАТ «Запорожсталь»

Утрата частини ринку (25%)

Поліпшення показників листа: якості поверхні і пластичності

3.

Зниження цін конкурентом

Приведе до змушеного зниження ціни і втраті прибутку (5%)

Реалізація проекту дозволить одержати економію палива, сталі й електроенергії. Можливе зниження ціни, за рахунок зниження собівартості - 5%

4.

Ріст цін на сировину, матеріали, тарифів на перевезення

Ріст цін повинний відповідати темпам інфляції і не робити значного впливу на економічні показники, обчисленние у валюті

Ріст цін буде рівною мірою впливати на українських конкурентів і в значній мірі на російських

Організаційні ризики

1.

Низька якість менеджменту підприємства

Імовірність цього ризику мала через достатній рівень компетентності і відповідальності

Формування моделі корпоративного керування

Делись добром ;)