Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Основною метою виробничого плану є надання інформації з забезпеченості з виробничої сторони випуску продукції і розробка заходів для підтримки і розвитку виробництва. У цей розділ необхідно включити такі зведення, як місце розташування підприємства, види необхідних виробничих потужностей, необхідні виробничі приміщення, потреба в основних виробничих фондах і робочій силі.

У фінансовому плані розглядаються питання фінансового забезпечення діяльності фірми і найбільш ефективного використання наявних коштів на основі аналізу поточної фінансової інформації і прогнозу обсягів реалізації продукції на ринках у наступні періоди. Ціль фінансового плану - сформулювати і представити всеосяжну систему формулювань і проектировок, що відбивають фінансові результати діяльності компанії. Цей розділ є найбільш важливим для інвестора, тому що саме з нього він довідається, на який прибуток він може розраховувати.

У фінансовий план обовязково включається оперативний план, звіт про доходи, звіт про грошові потоки і балансовий звіт.

Коротко охарактеризуємо їх. Оперативний план (звіт) відбиває результати взаємодії фірми і її цільових ринків по кожнім товарі і ринку за визначений період. На фірмі цей документ розробляється службою маркетингу. Сукупність показників, надана в оперативному плані, дозволяє продемонструвати керівництву компанії, яка частка ринку зайнята фірмою по кожнім товарі і яку передбачається завоювати в перспективі. Показники визначаються по кожнім виді чи товару послуги, що дозволяє порівнювати їх між собою по економічній ефективності. Такий прогноз звичайно складається на три роки вперед, причому дані для перший і другий роки варто приводити поквартально, тому що для початкового періоду часу точно відомі майбутні покупці продукції. На кожен звітний період розглянута сукупність показників розраховується на основі спеціального ринкового дослідження. Це важливо для наступного планування закупівель устаткування, витрат на рекламу і наймання працівників.

Таким чином, розглянувши цілі і сутність планування, а також різні аспекти практики складання бізнес-планів, можна зробити висновок, що бізнес-план є невідємною частиною внутріфірмового планування, одним з найважливіших документів, розроблювальних на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Цивільний кодекс. Частина 1. М.: Юридична література, 1995 -140

2. Цивільний кодекс. Частина 2. М.: Юридична література , 1995 - 140с.

3. Постанова уряду від 5.08.92 № 552 «Про твердження положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції , що включаються в собівартість і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку».

4. Аникеев С.А. Методика розробки плану маркетингу. Сірий. «Практика маркетингу» - К.: Форум, Інформ-Студіо, 1996. - 128 с.

5. Балабанів И.Т. Основи фінансового менеджменту. Як керувати капіталом - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 384 с.

6. Берл Густав і ін. Миттєвий бізнес-план. Двадцять швидких кроків до успіху / Пер. с англ./.- М.: Справа ЛТД, 1995. - 183с.

7. Бізнес-план. Методичні матеріали. За редакцією професора Р.Г. Манілівського. - М.: Фінанси і статистика, 1995.-156 с.

8. Горохів Н.Ю., Малев В.В. Бізнес-планування й інвестиційний аналіз. - М.: Інформаційно-видавничий будинок Филинъ, 1998 - 208 с.

9. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1990 - 734с.

Додаток

Делись добром ;)