Чинники та шляхи покращення використання оборотних коштів підприємств

курсовая работа

Вступ

Для здійснення господарської діяльності кожному господарюючому субєкту необхідно мати оборотні кошти, або інакше - оборотний капітал, що забезпечують безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Оборотні кошти окремо взятих господарюючих субєктів, беручи участь у кругообігу засобів ринкової економіки, являють собою єдиний комплекс.

  • Оборотні кошти самі по собі, не вкладені в справу, не можуть принести прибуток, отримання якого як можна у великих розмірах є основною субєктивною ціллю діяльності будь-якого господарюючого субєкта, що здійснює комерційну діяльність. У той же час при здійсненні господарської діяльності завжди необхідно мати певну величину вільних обігових коштів на випадок непередбачених подій, як, наприклад, підвищення попиту на продукцію підприємства та спричинене цим додаткове замовлення. Ця суперечливість, нинішній кризовий стан економіки країни і спричинений ним брак коштів надають актуальності ефективному управлінню оборотними коштами, для чого необхідно володіти знаннями про природу оборотних коштів, методами управління ними.
  • Виходячи з актуальності теми й існуючих невирішених проблем, в роботі за мету ставиться дослідження ефективності використання оборотних коштів на підприємстві та виявлення невикористаних резервів і шляхів для усунення наявних недоліків.
  • Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
  • 1. Розкрити сутність оборотних коштів, їх значення для підприємства.
  • 2. Дослідити ефективність використання оборотних коштів на підприємстві.
  • 3. Виявити чинники, що впливають на використання оборотних коштів, та за їх допомогою виявити резерви та шляхи покращення використання.
  • Серед існуючих методів для досягнення поставленої мети було обрано теоретичний та емпіричний. Цей вибір спричинено тим, що інформація щодо оборотних коштів для підприємства є стратегічно важливою та конфіденціальною, тому за відсутності достовірних даних найкращим варіантом було обрано саме таких підхід до виконання поставлених цілей. Це дозволить сформувати базу для проведення оптимізації виробництва на любому підприємстві у майбутньому.
  • Делись добром ;)