Чинники та шляхи покращення використання оборотних коштів підприємств

курсовая работа

1.1 Поняття та значення оборотних коштів

Оборотним капіталом (оборотними коштами) називають засоби виробництва, що, на відміну від основних фондів, беруть участь тільки в одному виробничому циклі, під час якого переносять свою вартість на вартість готової продукції цілком.[19, c.90]

Оборотним капітал називається тому, що він перебуває у постійному обороті. Він одночасно функціонує в сфері виробництва і в сфері обігу, проходячи три стадії кругообігу: постачання, виробництво і збут. Кругообіг оборотного капіталу може бути представлений в класичній формі:

Д-Т ... Т-П-Т... Т-Д (1.1)

На першій стадії (Д-Т), грошовій або підготовчої, оборотний капітал з форми грошових коштів переходить у форму виробничих запасів. На цій стадії відбувається перехід зі сфери обігу в сферу виробництва, і авансована вартість з грошової переходить у виробничу. Завершенням першої стадії переривається товарний оборот (на схемі кругообігу воно показано трьома крапками), але процес кругообігу оборотного капіталу триває.

Друга стадія кругообігу (Т-П-Т) відбувається в процесі виробництва. Вона полягає в поєднанні засобів і предметів праці з робочою силою і в створенні нового продукту, що ввібрав у себе перенесену і знову створену вартість. На цій стадії кругообігу авансована вартість знову змінює свою форму. З виробничої форми вона переходить у товарну, а за речовинним складом з матеріальних виробничих запасів спочатку перетворюється на незакінчену продукцію, а потім - готові вироби.

Третя стадія кругообігу (Т-Д) полягає в реалізації виготовленої продукції й одержанні грошових коштів. На цій стадії оборотний капітал переходить зі стадії виробництва в стадію обороту і знову приймає форму грошових коштів. Перерване товарний оборот відновлюється, і авансована вартість з товарної форми переходить у грошову. Авансовані кошти відновлюються за рахунок виручки, що надійшла від реалізації продукції. Різниця між Д і Д становить величину грошових доходів і накопичень або фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Грошова форма, яку приймає оборотний капітал на завершальній стадії кругообігу, є одночасно і початковою стадією обороту капіталу.

Здійснюючи повний кругообіг (Д-Т ... Т-П-Т ... Т-Д), Оборотні кошти функціонують на всіх стадіях одночасно, що забезпечує безперервність процесів виробництва і обігу. До кінця кругообігу оборотні кошти будуть у тому ж обсязі, що і на початку кругообігу. Розміри первісної суми грошей (Д) і виручка (Д) від реалізації продукції, робіт, послуг не збігаються за величиною. Причини розбіжності полягають у фінансовому результаті господарської діяльності - прибутку чи збитку.

На цій підставі можна зробити висновок, що оборотні кошти виконують дві функції:

· виробничу;

· платіжно-розрахункову.

Виконуючи виробничу функцію, оборотні кошти, авансуючи в оборотні виробничі засоби, забезпечують безперервність виробничого процесу і переносять свою вартість на зроблений продукт. Після завершення виробничого процесу оборотні кошти переходять у сферу обігу у вигляді фондів обігу, де виконують платіжно-розрахункову функцію, що складається в завершенні кругообігу і перетворенні оборотних коштів з товарної форми в грошову [20, с.85].

Отже, оборотний капітал, або оборотні кошти представляють собою ту частину коштів, вкладених у виробництво, що переносять свою вартість на готовий продукт за один виробничий цикл, і перебувають у постійному обороті. На протязі одного свого обороту вони проходять три стадії: постачання, виробництво та збут; і приймають дві форми: матеріально-речову і вартісну. Оборотні кошти мають велике значення для підприємства, оскільки, з одного боку, забезпечують безперервність виробництва , а з іншого - перетворення товару в грошові кошти, що надалі будуть використані для продовження процесу виробництва.

Визначивши значення та стадії, що проходять у процесі кругообігу оборотні кошти, розглянемо, з яких складових частин вони складаються.

Делись добром ;)