Шляхи вдосконалення цінової політики на ВАТ "ХТЗ"

дипломная работа

1.1 Коротка характеристика діяльності ВАТ "ХТЗ"

ВАТ "ХТЗ" відноситься до числа ведучих виробників сільськогосподарського устаткування, як в Україні, так і за її межами.

Основною продукцією, що випускається ВАТ "ХТЗ" є трактори класу 3-4 т.с, трактора малої потужності, міні-трактори, які призначені для виконання різних видів сільськогосподарських робіт: дорожньо-будівельних, трелювальних, транспортних, у фермерських господарствах; запасні частини до них, товари народного споживання, продукція металургійного переділу.

Споживачами продукції є підприємства агропромислового комплексу, промислові підприємства, дорожньо-будівельні організації, фермерські господарства і приватні особи.

Виходячи з існуючого парку тракторів і з огляду на термін їхньої служби щорічна потреба в тракторах класу 3-4 т.с. складає 25-30 тис. шт., у т.ч. по Україні - 159 тис. шт. Потреба в тракторах малої потужності і мінітракторах по Україні складає 1-2 тис. шт.

Протягом 2003р. ВАТ "ХТЗ" було виготовлено товарної продукції в діючих цінах на суму 321063 тис. грн., у тому числі промислової товарної продукції - на 319741 тис. грн., непромислової - на 1322 тис. грн. У порівняльних цінах на 01.01.2005р. промислової продукції виготовлене на 371250 тис. грн. Темп росту випуску промислової продукції в 2005 році в порівнянні з 2004 роком склав 100 %. Реалізовано продукції на суму 350493 тис. грн., у тому числі промислової товарної продукції на суму 310218 тис. грн. В тому числі 79,3 % продукції реалізовано в межах України і 20,7 % за її межами.

У звітному році випуск тракторів у порівнянні з 2004 роком збільшився на 11,3 %. У тому числі випуск тракторів з російськими двигунами ЯМЗ - 236 збільшився в 6 разів, тракторів із двигунами німецької фірми "Дойц" зменшився в 2 рази в звязку з закінченням контракту на постачання двигунів. Крім того, заводом виготовлено 514 тракторів ХТЗ - 163 для комплектування двигунами ЯМЗ - 236.

Через низьку платоспроможність сільгоспвиробників, основних споживачів продукції заводу, 78,7 % своєї продукції завод змушений був реалізувати шляхом товарообмінних операцій.

У звітному році було реалізовано 2929 тракторів, з них реалізовано по Україні 2150 тракторів (73,4 %), у країни СНД - 710 тракторів (24,2 %), далеке зарубіжжя - 69 тракторів (2,4 %). Постачання продукції по областях України показана в таблиці 1.1

З загальної кількості реалізованих тракторів по товарообмінних операціях відвантажено 1744 трактори або 81,1%, по передоплаті - 345 трактора або 16%, по лізингу - 11 тракторів або 0,51%, інші - 50 тракторів або 2,33%.

Структура управління ВАТ "ХТЗ" представлена в додатку А.

Для оперативного відновлення тракторів, які вийшли з ладу і знаходяться на гарантії, підприємство має опорні бази на Україні й у Росії. Розподіл виробленої продукції по країнах-експортерах показано в таблиці 1.2.

Продукція, що випускається, має гарантійний термін обслуговування - 1 рік.

У звітному періоді проводилася робота з удосконалення структури управління виробництвом і скороченню чисельності робітників. Протягом 2005 року скорочено 226 чол., у тому числі службовців 158 чол. За рахунок обєднання виробничих ділянок скорочено старших майстрів і майстрів - 24 чол., інших фахівців - 134 чол.

Таблиця 1.1 Постачання тракторів у 2005 році по областях України ВАТ "ХТЗ"

Область

"right">Т-150

"right">Т-150Д

"right">Т-150ДО

"right">Т-150КД

"right">Т-156

"right">Т-157

"right">Т-158

"right">Т-121

"right">ХТЗ-16131

"right">ХТЗ-17021

"right">ХТЗ-2511

"right">Усього

Крим

1

2

3

Вінницька

1

4

1

1

9

1

17

Волинська

2

2

4

Дніпропетровська

4

1

2

2

40

11

60

Донецька

2

1

14

3

1

24

9

54

Житомирська

2

2

2

6

Закарпатська

1

1

Запорізька

5

6

2

24

37

Івано-Франківська

1

1

4

1

1

8

16

Київська

31

17

63

6

12

3

6

3

93

11

245

Кіровоградська

1

1

2

Луганська

61

2

4

6

18

Львівська

1

5

7

Миколаївська

1

1

Одеська

1

2

1

6

10

Полтавська

1

1

1

1

4

Ровенська

1

1

2

Сумська

1

3

1

2

1

1

9

Тернопільська

1

2

3

Харківська

185

15

593

5

104

4

7

27

16

484

182

1622

Херсонська

2

1

3

6

12

Хмельницька

4

4

Черкаська

2

1

3

6

Чернівецька

Чернігівська

2

4

1

7

Усього:

242

40

687

12

132

6

10

41

21

679

280

2150

Таблиця 1.2 Розподіл продукції по країнах-експортерах

Країни споживачі

"right">Т-150

"right">Т-150ДО

"right">Т-150КД

"right">Т-156

"right">Т-157

"right">Т-158

"right">Т-121

"right">ХТЗ-16131

"right">ХТЗ-17021

"right">Усього

Експорт

23

162

2

1

5

1

38

536

11

779

Росія

23

132

2

1

5

1

10

528

2

704

Болгарія

30

1

31

Корея

28

28

Молдавія

6

6

Уругвай

4

2

6

Сенегал

3

3

Угорщина

1

1

У той же час, у звязку з ростом обсягу виробництва і постановкою нових задач і функцій, були організовані нові підрозділи і робочі місця: на виготовленні вузлів і деталей тракторів ХТЗ-3510, ХТЗ-5020, Т-150ДО-09, а також у дослідно-експериментальному цеху, відділі головного конструктора, зовнішньоторговельній фірмі, керуванні реалізації й експлуатації товарної продукції.

Динаміка чисельності робітників має коливальний характер і відносно стабільна в умовах ринку.

Динаміка чисельності робітників приведена в таблиці 1.3.

При розгляді характеристики підприємства необхідно приділити увагу такому питанню, як основні фонди.

Вартість основних фондів заводу на 01.01.2005 року складає 733850 тис. грн. Склад основних фондів показаний у таблиці 1.4.

Таблиця 1.3 Динаміка чисельності робітників ВАТ "ХТЗ"

Категорія персоналу

2004 рік

2005 рік

Темп росту, %

Чисельність усього персоналу:

13161

12556

95,4

у тому числі:

ППП

11588

11122

96,0

з них:

Робітники

8623

8197

95,7

Службовці

2965

2925

98,7

у т.ч.

Керівники

1044

1031

98,8

Фахівці

1777

1751

98,5

Службовці

144

143

99,3

Непромисловий персонал

1573

1434

91,2

Таблиця 1.4 Склад основних фондів ВАТ "ХТЗ"

Найменування видів фондів

Наявність на

Питома вага в загальному обсязі на

Зміни

01.01.04

01.01.05

01.01.02

01.01.03

Сума

%

Основні фонди - усього

756368

733850

100,0

100,0

-22518

у тому числі:

Обробна промисловість

629455

636955

83,2

86,8

+7500

+1,2

З них: будинку, спорудження і передатні пристрої

392922

394806

51,9

53,8

+1884

1,9

Автомобільний транспорт, меблі, прилади й інструменти

20058

20037

2,7

2,7

-21

-

Машини й устаткування

216475

222112

28,6

30,3

+5637

1,7

Оптова і роздрібна торгівля

96704

65536

12,8

8,9

-31168

-3,9

Комунальне господарство

8673

8730

1,1

1,2

+57

+0,1

Освіта

12086

12199

1,6

1,7

+113

+0,1

Охорона здоровя і соціальна допомога

5614

5703

0,8

0,8

+89

-

Виробничі фонди інших галузей

3836

4727

0,5

0,6

+891

+0,1

Введення основних фондів у 2005 році склало 12350 тис. грн., у тому числі нових основних фондів для виробництва машин і устаткування введено на суму 7125 тис. грн. Коефіцієнт введення основних фондів у звітному році склав 1,6%. Низький рівень відновлення основних фондів у звітному періоді обумовлений фінансовими труднощами, відсутністю коштів на придбання нового обладнання. Вибуття основних фондів склало 34868 тис. грн., з них ліквідовано фондів на 2530 тис. грн. У звітному році була продовжена передача частини житла в місцеве підпорядкування. За рахунок цього основні житлові фонди зменшилися на 32289 тис. грн.

Знос основних фондів на кінець 2005 року склав 425678 тис. грн. або 58%, у тому числі фондів основного виду діяльності - 370778 тис. грн. або 58,2%.

У складі технологічного устаткування 62,2% складає устаткування термін використання якого понад 20 років.

Фактичні витрати на виробництво в 2004 році склали 387911 тис. грн. при обсязі виробництва 321063 тис. грн., у такий спосіб перевівши підприємство в розділ збиткових.

Основними причинами збитковості продукції ВАТ "ХТЗ" у 2005 році стали:

1) вилучення оборотних коштів унаслідок не повернення боргу державним лізинговим фондом за відвантажену продукцію в 2000-2004 р.р. у розмірі 35 млн. грн., що принесло збитків більше чим 30 млн. грн. Ця форма підтримки АПК, і виробника тракторів була гарантованим джерелом коштів, що склали в річному обсязі реалізації протягом 1998-2004 р.р. 23-25%. Унаслідок цього підприємство повинно було піти на залучення кредитних засобів, що привело до додаткових витрат на виплату відсотків (5 млн. грн.).

2) реалізація продукції заводу энерготрейдерам, з якими він розрахувався за енергоносії тракторами, ціни яких збиткові для заводу.

3) реформування відносин власності в АПК, що привело до погіршення фінансового стану сільського господарства і скоротило до мінімуму попит на тракторну техніку.

Делись добром ;)