Аналіз асортименту продукції та його структури на підприємстві ТОВ "Анастасія"

курсовая работа

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Компанія "Анастасія" є товариством з обмеженою відповідальністю. Свою діяльність здійснює з дотриманням усіх вимог законодавства України, має усі відповідні патенти та ліцензію на здійснення даного виду діяльності.

Компанія "Анастасія" має свою стратегію розвитку, якої чітко і неухильно дотримується. Підприємство одночасно розвиває усі основні напрями: продаж матеріалів для виробництва меблів, виробництво меблевих деталей з MDF, виробництво домашніх та офісних меблів, продаж торгового обладнання, продаж готових власних і чужих меблів через мережу наших магазинів.

Персонал підприємства - 6 чоловік.

Місце реалізації проекту: Україна,.

Адреса: 83092, Донецька область, м. Донецьк, вул.1 - а Олександрывська, 11.

Загальна вартість проекту: 485180 грн.

Види діяльності (галузі): виробництво

Компанія "Анастасія" має свою стратегію розвитку, якої чітко і неухильно дотримується. І результати дозволяють впевнено дивитися у майбутнє.

Прийшовши у меблевий бізнес, ми почали одночасно розвивати усі його основні напрями: продаж матеріалів для виробництва меблів, виробництво меблевих деталей з MDF, виробництво домашніх та офісних меблів, продаж торгового обладнання, продаж готових власних і чужих меблів через мережу наших магазинів. Наші філіали становлять собою господарчо-незалежні одиниці, що дозволяє їм проводити гнучку політику, враховуючи місцеві особливості. Багатовекторність бізнес - інтересів корпорації становить основу її стабільної роботи. Кожен з напрямів є самостійним і одночасно становить частину торгово - виробничого циклу, страхуючи інші частини.

Компанія "Анастасія" є індивідуальним комерційне приватним підприємством, під словом приватне розуміється те що його власником є окремий громадянин і належить на правах приватної власності, під словом комерційне мається на увазі те що основна мета підприємства полягає в здобутку прибутку.

Чисельність працівників розраховується на базі трудомісткості робіт та корисного фонду робочого часу, який вказаний в балансі робочого часу одного робітника на звітний рік. До складу основних робітників включаються - 2 чол, а допоміжних робітників і службовців - 1 директор, 1 бухгалтер, 1 приймальник і 1 механік електронник на півставки (з розрахунку на 1 цех)

Відбір робітників проводитиметься на конкурсній основі після опублікування пропозиції в сфері масової інформації.

Делись добром ;)