Аналіз впливу агротехнічних заходів на урожайність зернових

курсовая работа

3. Шляхи покращення використання майна підприємства

Зростання ефективності використання майна підприємства дозволяє скоротити потребу в ньому, так як між цими показниками існує зворотній взаємозвязок. З обєктивних та субєктивних причин якість виготовлення сільгосптехніки не відповідає вимогам нормативної документації замовників. До того ж її погіршує недосконалість операцій під час постачання і обслуговування. Це зумовлює необхідність доведення якості безпосередньо на підприємствах сервісного обслуговування або у споживача у процесі експлуатації. Дослідження структури формування дифектів сільськогосподарської техніки переконують, що ефективність її виробництва визначеними споживчими властивостями виявляється не тільки при виготовленні, але й під час продажу. Це стосується і послуг підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Це підтверджується також всесвітньо визнаною моделлю управління якістю під назвою „Спіраль якості”, яка описана у стандарті ІСО 9004-87. Модель зумовлює виконання у комплексі згідно існуючих вимог таких послідовних операцій: маркетинг, проектування, виробництво, реалізація продукції, технічне обслуговування.

Зміст моделі „Спіраль якості” обєктивно зумовлює поєднання зусиль виконавців вищеназваних операцій у тому сенсі виробників, споживачів сільськогосподарської техніки і підприємства її сервісного обслуговування. Загальні зрушення заводів-виготовлювачів і підприємств сервісного обслуговування при постачанні сільгосптехніки можуть значною мірою забезпечити підвищення якості і її збереження при постачанні. Одним з таких напрямів є якісне виготовлення техніки, сервісне обслуговування і оперативність поставки. Дослідження свідчать, що при постачанні, виходячи з існуючого регламенту послуг, використовується 10 варіантів технологічних процесів. Складовими елементами цих варіантів є такі технологічні операції і види робіт по переробці вантажу: транспортування постачальником, розвантаження, вхідний контроль, ізоляція баку, зберігання, перевезення вантажів на майданчиках і в середині складських приміщень підприємства МТЗ, склад машин, перепродажне обслуговування, приймальний контроль реалізації, транспортування техніки споживачам.

Найшвидша доставка вантажів здійснюється за 1-ми варіантами з такими операціями: транспортування постачальником, розвантаження, вхідний контроль реалізації і транспортування техніки споживачам. Але для його ефективної реалізації необхідне наступне: постачання техніки гарантованої якості, найменша відстань від виготовлювача до споживача або підприємства сервісного обслуговування до споживача.

Отже, основним напрямом удосконалення сервісного обслуговування споживача є постачання техніки повної готовності до експлуатації з мінімумом втрат на транспортування і переліком послуг при переробці вантажів іншим напрямом є зменшення відстані підприємств сервісного обслуговування до споживачів. Для цього пропонується сумісне використання заводами-виготовлювачами існуючої мережі підприємств МТЗ і ремонтно-обслуговуючих виробництв МІНАПК.

Таким чином, по забезпеченню підвищення ефективності використання майна можна розглядати як заходи по скороченню потреби в позиковому капіталі і підвищенню темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Формування оптимальної структури джерел фінансування майна підприємства полягає в тому, що основним джерелом фінансування повинен бути лише власний капітал і в деякій мірі довгостроковий позиковий капітал. Не є оптимальним фінансування майна (необоротних активів) за рахунок короткострокового позикового капіталу[5,9,7]

Делись добром ;)