Аналіз впливу іноземного інвестування на ефективність діяльності ВАТ "Шосткінський міськмолкомбінат"

дипломная работа

2.1 Господарсько-правові засади функціонування підприємства та його загальна характеристика

іноземний інвестиція зовнішньоекономічний виробництво

ВАТ „Шосткінський міськмолкомбінат” розташоване за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Паризької Комуни, 27-А. Підприємство має колективну форму власності і являє собою відкрите акціонерне товариство.

ВАТ „Шосткінський міськмолкомбінат” засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 27 травня 1994р. №439 шляхом перетворення орендного підприємства „Шосткінський міськмолкомбінат” у відкрите акціонерне товариство. До статутного фонду товариства передане майно вартістю 10534 тис. грн. Цим наказом затверджений статут товариства, а саме акціонерне товариство зареєстроване 5 січня 1996 р. Шосткінською Міською Радою і було видане свідоцтво про реєстрацію №00447103. З дня його державної реєстрації згідно із законодавством України ВАТ „Шосткінський міськмолкомбінат” являється юридичною особою. Загальна кількість акціонерів становить 1584 особи.

Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік. Зборами акціонерів затверджене правління товариства в кількості 3 чоловік, яке здійснює повноваження по управлінню підприємством до проведення зборів, а також спостережна Рада в кількості 3 осіб. Контролюючим органом товариства є ревізійна комісія. Вона здійснює контроль за фінансово-господарчою діяльністю товариства.

Дане молочне підприємство є комбінатом. Комбінат - це промислове підприємство, яке обєднує декілька видів виробництв різних видів продукції кількох галузей та підгалузей промисловості.

В масштабах комбінату централізовано виконуються такі функції, як єдина технічна політика, фінансування та інвестування, виконання науково-дослідних та проектних робіт, спрямованих на вдосконалення виробництва усіх або більшості підрозділів підприємства, нормування (встановлення внутрішніх норм та нормативів), постачання та збут, планування, облік та звітність.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, спрямованого на розвиток товариства та забезпечення росту прибутків акціонерів.

Предметом діяльності Товариства є: виробництво та реалізація продукції з незбираного молока, сирів, масла, молочних консервів, сухих молочних продуктів та іншої молочної продукції; оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування; виробництво, закупівля та реалізація устаткування для переробки продуктів харчування, його доставка споживачам, монтаж та експлуатація; виробництво, закупівля сільськогосподарської продукції у населення, її реалізація; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів всіма видами транспорту; організація громадського харчування, відкриття кафе, барів, ресторанів, столових, буфетів; купівля - продаж цінних паперів(у тому числі власних); зовнішньоекономічна діяльність згідно з діючим законодавством України.

Шосткінський молочний комбінат було побудовано в 1981 році. Він був і залишається найпотужнішим в північній частині Сумської області. Період становлення підприємства тісно повязаний з розвитком міста, в якому на момент появи молокопереробного підприємства працював ряд великих хімічних та оборонних підприємств. Первинно комбінат складався із цільномолочного цеху і невеликої сироробної ділянки. Поступово розширюючи асортимент продукції, що випускається, підприємство все більше зосереджувалося на виробництві твердих сирів. Це багато в чому визначило наперед подальшу долю - саме тверді сири, що стали гордістю шосткінських сироробів, займають тепер більше 10% ринку України. Підприємство входить у пятірку лідерів сироваріння нашої держави. Незабаром на прилавках міста вперше зявляється сир „Російський”, який і понині є гордістю комбінату, своєрідною візитною карткою торгової марки „Шостка”.

Поступово підприємство, орієнтоване на випуск незбираної молочної продукції, не тільки розширило свій асортимент, а й надало пріоритет виробництву твердих сирів.

У 1983-1989 рр. комбінат переробляв за рік 3500 т молока і випускав 60 видів молочної продукції. Потужність комбінату складала 160 тон переробки молока за добу. В 1991-1992 рр., здійснивши реконструкцію сироробного цеху, молочний комбінат починає збільшувати обєми та розширювати асортимент твердих сирів. І з 2001 року «Шосткінський молочний комбінат» реєструє свою першу торгову марку «Білі береги». У 1992-1993 рр. підприємство першим із сироробних виробників України вийшло на ринок Росії. Сири «Шостки» стали тим «потягом», який вивів велику кількість сироробних підприємств України на ринок Росії.

В 90-ті роки, коли завод зіткнувся з проблемою недостатньої забезпеченості молочною сировиною, запустили лінії по виробництву цукерок, хлібобулочних виробів, маргарину. Своїми силами побудували цех для виготовлення плавлених сирів та морозива. Коли в Шостці закрилися транспортні організації - було створено власний автопарк. В період виникнення труднощів по надходженню коштів від торгових організацій, комбінат налагодив власну фірмову торгівлю.

Сьогодні молочний комбінат працює по замкнутому циклу: самі займаються заготівлею молока, його доставкою, переробкою та продажем готової продукції безпосередньо споживачам. Підприємство самозабезпечене водою, паром, установкою для попереднього очищення викидів, готується проект по установленню та виробленню власної електроенергії.

У 1995 році Шосткінський молочний комбінат реорганізовано у відкрите акціонерне товариство. Одразу ж, після „постперебудовної” кризи 1997 році, на підприємстві різко збільшили випуск незбираної молочної продукції, вершкового масла, морозива, сиру.

Розглянемо структуру товарної продукції на підприємстві за 2007 р.

Рис. 1. - Структура товарної продукції на підприємстві за 2007 р.

Аналізуючи дані слід зазначити, що на підприємстві основною продукцією є продукція, вироблена з молочної сировини, а саме тверді сири, плавлені сири, масло тваринне, морозиво, сухі молочні продукти та різноманітний асортимент продукції з незбираного молока. Найбільшу питому вагу по виручці від реалізації продукції займають сири тверді. На комбінаті явна перевага надається виробництву саме цієї продукції. В 2007 році вона склала 69,1%. Питома вага від реалізації масла на протязі пяти років збільшилася на 7,4%. Питома вага морозива в 2007 р. порівняно з 2003 р. зменшилася на 2%. На цей показник вплинуло те, що обладнання на дільницях виробництва продукції з морозива працює з низьким коефіцієнтом змінності. Саме тому товариство планує переобладнувати дільницю з виробництва морозива на виробництво твердих сирів, а також заміну обладнання з виробництва холоду на менш енергоємне. В цілому, виходячи з даних таблиці, можна сказати, що основний напрямок роботи підприємства - виробництво твердих сирів. Воно є найбільш рентабельною продукцією, що забезпечує понад 50% прибутку підприємства і користується попитом протягом року як на території України, так і за її межами.

В умовах адаптації до ринку виробнича структура підприємства трансформувалась таким чином: збільшені потужності з виробництва твердих сирів. Виробництво таких видів продукції як морозиво, зменшується та готується до згортання у звязку з неможливістю забезпечити потрібну рентабельність продукції, тому що підприємство не спеціалізується на виробництві даного типу продукції та незначні обсяги не забезпечують зменшення витрат на виробництво одиниці продукції. Раніше вироблялись хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, майонези, маргарин. Зараз виробництво даних видів продукції не здійснюється. Підприємство також здійснює оптову і роздрібну торгівлю, транспортні перевезення та інші посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.

Поширенню ринку продажів продукції сприяють рекламна заходи, яка комбінат проводить на радо, телебаченні, у періодичній печаті, на виставках, дегустаціях та зустрічах з покупцями. На сучасному етапі підприємство продає свою продукцію, в основному, постійним клієнтам. Це забезпечує гарантію продажів, а також гарантію своєчасного надходження коштів за продану продукцію. Понад 20% виробляємої продукції реалізується через фірмову торгову мережу, що також забезпечує своєчасне повернення коштів.

Висока якість і помірні низькі ціни дозволяють вчасно реалізовувати усю вироблену продукцію. Конкурентів, діяльність яких значно впливає на діяльність Товариства в Сумському регіоні немає. Але в цілому по Україні підприємств з виробництва молочних продуктів, у тому числі твердих сирів, стає все більше. У звязку з цим збільшується конкуренція на сировинній зоні і на ринку продажу готової продукції. Тільки ефективна робота висококваліфікованого менеджменту підприємства, здатного забезпечувати стабільну якість продукції, ефективну роботу маркетингових служб підприємства, позитивний фінансовий результат дозволить тримати лідерство серед конкурентів.

Професійність та майстерність шосткінських сироварів, які досконало засвоїли основні технологічні тонкощі виготовлення інших видів сирів (зокрема, таких як „Гауда”, „Радомер”, „Мааздамер”, „Королівський”, а також за власною рецептурою „Шостка”, „Рицар”, „Шостменталь”), неодноразово відмічались на престижних виставках та конкурсах нагородами самого вищого ґатунку. З 1999 по 2007 рік підприємство отримало 153 золотих, 19 срібних і 9 бронзових медалей, 3 Гран-прі. За здобутки в забезпеченні населення вітчизняними продуктами харчування комбінату присвоєно багато почесних титулів: „Виробник найкращих вітчизняних товарів”, „Лідер харчової та переробної промисловості”, „Всенародне визнання” (на виставці-ярмарку „Укрмясмолпром”), „Найкращий товар року України”, „Найкраща торгова марка України”, „Найкращий продукт”, „Лідер року”, „Найкращий виробник року”, „Провідне підприємство України”, „Бренд року” (на Всенародному конкурсі „Бренд року”), „Золотий лідер року”, „Еталон якості”. Підприємство є переможцем Національного конкурсу якості продукції „100 найкращих товарів України”. Комбінат тричі виходив переможцем Національного рейтингу, як виробник широкого асортименту продукції вищої якості. Ще одним визнанням на всеукраїнських масштабах - є знак якості „Найвища проба”, затверджена Асамблеєю ділових кіл. Та ще велику кількість інших, не менш значущих нагород на спеціалізованих і популярних форумах та виставках одержало ВАТ „Шосткінський міськмолкомбінат”. Але найголовнішою нагородою для шосткінських сироварів є всенародна любов: не випадково Товариство першим серед сироробних підприємств України стало переможцем міжнародного фестивалю-конкурсу „Вибір року” у номінації „Сир року №1”.

Делись добром ;)