Аналіз господарської діяльності ТОВ "Промметсплав"

дипломная работа

1.3.6 Витрати й методи керування ними

Насамперед, необхідно відзначити, що керівники й менеджери підприємства повинні чітко розуміти, що керування витратами виробництва й реалізації продукції з метою їхньої мінімізації на підприємстві є складовою частиною керування підприємством у цілому. Керування витратами необхідно, насамперед, для:

- одержання максимального прибутку;

- поліпшення фінансового стану фірми;

- підвищення конкурентоздатності підприємства й продукції;

- зниження ризику стати банкрутом й ін.

Для рішення проблеми зниження витрат виробництва й реалізації продукції на підприємстві повинна бути розроблена загальна концепція (програма), що повинна щорічно коректуватися з обліком обставин, що змінилися на підприємстві. Ця програма повинна носити комплексний характер, тобто повинна враховувати всі фактори, які впливають на зниження витрат виробництва й реалізацію продукції.

Зміст і сутність комплексної програми по зниженню витрат виробництва залежать від специфіки підприємства, теперішнього стану й перспективи його розвитку. Але в загальному плані в ній повинні бути відображені наступні моменти:

- комплекс заходів щодо більше раціонального використання матеріальних ресурсів (впровадження нової техніки й безвідхідної технології, що дозволяє більш ощадливо витрачати сировину, матеріали, паливо й енергію; удосконалювання нормативної бази підприємства; впровадження й використання більше прогресивних матеріалів; комплексне використання сировини й матеріалів; використання відходів виробництва; поліпшення якості продукції й зниження відсотка браку й ін.);

- заходи, повязані з визначенням і підтримкою оптимального розміру підприємства, що дозволяють мінімізувати витрати залежно від обсягу виробництва;

- заходи, повязані з поліпшенням використання основних фондів (звільнення підприємства від зайвих машин й устаткування; здача майна підприємства в оренду; поліпшення якості обслуговування й ремонту основних засобів; забезпечення більшого завантаження машин й устаткування; підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини й устаткування; застосування прискореної амортизації; впровадження більше прогресивних машин й устаткування й ін.);

- заходи, повязані з поліпшенням використання робочої сили (визначення й підтримка оптимальної чисельності персоналу; підвищення рівня кваліфікації; забезпечення випереджального росту продуктивності праці в порівнянні із середньою заробітною платою; застосування прогресивних систем і форм оплати праці; удосконалювання нормативної бази; поліпшення умов праці; механізація й автоматизація всіх виробничих процесів; забезпечення мотивації високопродуктивної праці й ін.);

- заходи, повязані з удосконалюванням організації виробництва й праці (поглиблення концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування й диверсифікованості виробництва; впровадження бригадної форми організації виробництва й праці; впровадження наукової організації праці; удосконалювання організаційної структури керування фірмою й ін.).

Крім того, комплексна програма по зниженню витрат виробництва повинна мати чіткий механізм її реалізації.

Варто також підкреслити, що планування й реалізація тільки окремих заходів щодо зниження витрат виробництва хоча й дають певний ефект, але не вирішують проблеми в цілому.

Делись добром ;)