Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

курсовая работа

2.2 Аналіз структурного забезпечення та ефективного використання оборотних коштів

Елементний склад оборотних коштів підприємства можна зобразити за допомогою схеми:

Рис.4. Елементний склад оборотних коштів ВАТ” Київський маргариновий завод”

Структуру оборотних коштів підприємства характеризує другий розділ активів балансу (форма №1).

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Для вивчення оборотності оборотних коштів розраховуються такі показники (за даними з Додатка Б, В):

Таблиця 5

Дані для аналізу оборотних коштів

№ п/п

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

1

Собівартість реалізованої продукції (тис.грн.)

----

55256,4

81457,7

129008,8

197717

2

Величина обігових коштів (тис.грн.)

21561,3

23932,6

42363

77567,8

98933,1

3

Сума одноденної реалізації (п.1/365) (тис.грн.)

----

151,4

223,2

353,4

541,7

1. Коефіцієнт оборотності визначається за формулою:

(10)

О - середня величина обігових коштів;

Р - сума реалізації по собівартості.

2002 рік:

- кількість оборотів, що здійснюється за 2002 рік;

2003 рік:

- кількість оборотів, що здійснюється за 2003 рік;

2004 рік:

- кількість оборотів, що здійснюється за 2004 рік;

2005 рік:

- кількість оборотів, що здійснюється за 2005 рік;

Тенденція зміни коефіцієнта оборотності є спадною, що свідчить про зменшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства. Однак з 2005 року спостерігається прискорення оборотності коштів, що свідчить про вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

2. Коефіцієнт завантаження:

(11)

2002 рік:

- сума обігових коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції в 2002 році;

2003 рік:

- сума обігових коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції в 2003 році;

2004 рік:

- сума обігових коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції в 2004 році;

2005 рік:

- сума обігових коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції в 2005 році;

Зміна швидкості обороту обігових коштів може спричинити відповідне змінювання потреби в них. Тому доцільно розрахувати вивільнення (додаткове залучення) обігових коштів:

(12)

тривалість одного обороту коштів у днях відповідно в звітному і минулому періодах;

сума одноденної реалізації у звітному періоді.

2003 рік:

2004 рік:

2005 рік:

У 2005 році вивільнення обігових коштів не спостерігалося.

З-поміж заходів для підвищення ефективності використання оборотних коштів чільне місце належить оптимізації виробничих запасів, адже саме з оптимізацією звязані найбільші резерви скорочення запасів на підприємствах.

Делись добром ;)