Аналіз діяльності підприємства

курсовая работа

2.7.2 Аналіз рентабельності:

Із урахуванням наявності інформації у цьому розділі розрахуємо тільки один із видів рентабельності, а саме рентабельності реалізованої продукції. Рівень рентабельності реалізованої продукції обчислюється за формулою:

, де(44)

- прибуток від реалізованої продукції;

- обсяг реалізованої продукції.

Показник розраховується за планом та фактичний. На основі порівняння роблять висновок про виконання плану рівня рентабельності. Далі виконують факторний аналіз рівня рентабельності методом ланцюгових підстановок або методом абсолютних різниць. Для виконання факторного аналізу розраховуються такі показники:

· рівень рентабельності при плановому прибутку і обсягу реалізації перерахованому на фактичний обсяг реалізації;

· рівень рентабельності при фактичних показниках.

Плановий рівень рентабельності:

Рівень рентабельності при плановому прибутку і обсягу реалізації перерахованому на фактичний обсяг реалізації:

Рівень рентабельності при фактичних показниках:

Загальний вплив:

%

Вплив обсягу реалізації продукції: 38,27-38,54=-0,27%

Вплив прибутку від реалізації продукції: 38,395-38,27=0,125%

Перевірка: 0,125-0,27=-0,145%

Висновок: Рентабельність продукції в звітному періоді в порівнянні з плановим зменшилась на 0,145%. Таке зниження рентабельності зумовлено впливом обсягу, його збільшенням при тій же продуктивності, через що рентабельність зменшилася на 0,27%, а в результаті приросту прибутку рентабельність збільшилась на 0,125%.

Делись добром ;)