Аналіз діяльності ТОВ "Шелбі Френз Біт"

отчет по практике

2.1 Загальна характеристика організаційної структури

Управління діяльністю товариства ТОВ "Шелбі Френдз Біт" здійснюється на основі лінійно-функціональних звязків, тобто підприємство має лінійно-функціональну організаційну структуру управління.

Організаційною одиницею підприємства є внутрішньогосподарські підрозділи, серед яких виділяють:

- підрозділи, що займаються основним виробництвом (цехи, відділки, бригади, ферми);

- функціональні підрозділи (відділки які виконують одну або кілька споріднених функцій: планово-економічний, відділ кадрів, планово-фінансовий, стратегічного розвитку, маркетингу, забезпечення, розподілу, інженерний, будівельний та інші);

- допоміжні та обслуговуючі підрозділи ( будівельні цехи, заводи по переробці продукції та виготовленню будівельних матеріалів, електростанція, пилорама, авто гараж, майстерні, склади, тощо);

- культурно-побутові підрозділи (їдальня, баня, дитячий садок, будинок культури);

- сукупність усіх підрозділів підприємства, їх розміри та територіальне розміщення становлять його організаційну структуру;

- в організаційній структурі підприємства виділяють первинні і вторинні внутрігосподарські підрозділи;

- первинні внутрішньогосподарські підрозділи не можна поділити на постійно діючі інші структурні одиниці (бригади, ферми, механізовані загони);

- до вторинних підрозділів (цехи, відділки, дільниці) входить кілька первинних.

Склад цехів та служб, що реалізують виробничий процес виготовлення продукції, форми їх взаємозвязків покладені в основу організаційної структури підприємства .

Підрозділ стратегічного планування займається плануванням процесу виробництва, фінансовим плануванням на майбутні періоди. В залежності від зовнішніх та внутрішніх факторів планується підвищення або скорочення виробництва, фінансових результатів тощо.

Підрозділ управління персоналом визначає оптимальну кількість персоналу по кожному структурному підрозділу, його кваліфікаційний рівень, повідомляє персонал про їх обовязки та права. Також він повинен забезпечувати мотивацію та контроль праці, прагнути до покращення результатів управління.

Підрозділ дослідження та розробки займається дослідженням, збиранням певної інформації про стан ринку, нові ринки або дослідження повязані з розширенням виробництва чи побудові нових виробничих потужностей на новій місцевості і т.д.

Підрозділ економіки та фінансів займається завданнями повязаними з фінансуванням виробництва, адміністративних витрат та інших витрат. А також обліком та контролем фінансових ресурсів підприємства.

Відділення по виробництву безпосередньо займаються забезпеченням виробництва матеріалами та сировиною, забезпечують безперебійне виробництво, а також всі інші процеси повязані з обслуговуванням основних та допоміжних операцій. Також воно займається реалізацією продукції (збут), логістикою, контролем та обліком в середині підрозділу.

Вибір лінійно-функціональної організаційної структури ТОВ "Шелбі Френдз Біт " пояснюється тим, що компанія має велику кількість підрозділів, зокрема підрозділи планування та розвитку, маркетингу, окремо підрозділ реклами, обліково-фінансовий, збутовий та інші. Контроль за якими вести одному керівнику складно, навіть в значній мірі не ефективно, з точки зору контролю за виконанням поставлених на підлеглих завдань.

Подальше удосконалення організаційної структури повязую з удосконаленням системи контролю на підприємстві.

Делись добром ;)