Аналіз економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Скандинавія"

дипломная работа

2.4 Показники обігових коштів

Таблиця 2.12 - Аналіз структури оборотних коштів за 2009 рік, грн

Оборотні кошти

план

Факт

відхилення

сума

Пит. вага

сума

Пит. вага

сума

Пит.вага

1.сирье і осн.матеріали

70479,2

35,09%

70758,6

35,09%

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз використання оборотних засобів

1.2 Показники стану та використання оборотних коштів

Стан оборотних коштів характеризується їх наявністю на певну дату, що відображається в Ф1 підсумку ІІ розділу...

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

6.5 Аналіз обігових коштів

...

Глобальні стратегії фінансування сталого розвитку

2.3 Вивільнення коштів

Надзвичайно важливим в питанні методів фінансування сталого розвитку, особливо для країн, що розвиваються є вивільнення коштів. Потоки донорської допомоги носять нестійкий характер...

Економічна політика України

2. Аналіз економічної сфери України (статистичні показники та їх аналіз). Показники сільського господарства, а саме РОСЛИННИЦТВА)

У розділі наведено дані про землекористування та виробництво продукції рослинництва, зокрема, загальну площу країни та розподіл земель за видами угідь і землекористувачами, посівні та зібрані площі...

Економічне обґрунтування технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу АТП

10. Розрахунок оборотних коштів.

11. Розрахунок економічних показників використання основних фондів. 12. Основні техніко-економічні показники. 13. Література. Додатки ВСТУП Головне завдання, яке стоїть перед працівниками транспорту, - це своєчасне|...

Методи управління елементами обігових коштів підприємства (запасами, розрахунками, грошовими коштами)

Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання обігових коштів підприємства

...

Методи управління елементами обігових коштів підприємства (запасами, розрахунками, грошовими коштами)

1.1 Сутність, класифікація, склад і структура обігових коштів

Поряд з основними фондами для роботи підприємства має величезне значення наявність оптимальної кількості обігових коштів. Обігові кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу...

Методи управління елементами обігових коштів підприємства (запасами, розрахунками, грошовими коштами)

Розділ 2. Особливості формування і використання обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр"

...

Обігові кошти підприємства

Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання обігових коштів підприємства

...

Обігові кошти підприємства

1.1 Сутність, класифікація, склад і структура обігових коштів

Поряд з основними фондами для роботи підприємства має величезне значення наявність оптимальної кількості обігових коштів. Обігові кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу...

Обігові кошти підприємства

Розділ 2. Особливості формування і використання обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр"

...

Оборотні кошти підприємства

4. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризується швидкістю їх обороту (оборотністю) . Чим менше оборотні кошти затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їх кругообіг. Таким чином, показники...

Оборотні кошти сільскогосподарського підприємства

1.2 Нормування, показники стану і використання оборотних коштів

Процес визначення економічно обґрунтованої величини оборотних коштів підприємства, необхідних для нормальної діяльності, називається нормуванням оборотних коштів. Таким чином...

Статистика

Задача 4. За даними Національного банку України про основні макроекономічні показники у 2002-2007 роках (табл. 4) визначити показники динаміки

Таблиця 4. Основні показники соціально-економічного розвитку України у 2002-2007 роках Варіант 28 Період Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн...

Структура основних виробничих фондів підприємства

2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою: де Рі - середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів; Тц -- тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб)...

^