Аналіз економічної діяльності ТзОВ "Роста Україна"

отчет по практике

Розділ 4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення зовнішньоекономічних операцій

Сьогодні ТзОВ «Роста Україна» не здійснює зовнішньо-економічної діяльності. Але, як було сказано раніше, ціллю даного підприємства є постійне нарощування обсягів продажу і, відповідно, підвищення його прибутку. Тому, для досягнення поставленої цілі підприємству слід не лише розширювати ринки збуту в межах України, але також виходити на міжнародний ринок.

ТзОВ «Роста Україна» має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з діючим законодавством України. Воно має право використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціально-економічних, культурно-побутових умов та потреб Товариства та його працівників. Товариство також має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство відкриває валютний рахунок в порядку, передбаченому законодавством України

Більше того, Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

Товариство має право оплачувати в установленому порядку відрядження за кордон спеціалістів і своїх працівників, а також приймати у себе іноземних спеціалістів. Також Товариство має право виступати і бути членом будь-яких міжнародних і неурядових організацій, виконувати права і обовязки, повязані з членством в цих утвореннях і організаціях, якщо останнє не суперечить діючому законодавству України.

В сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- здійснювати діяльність, передбачену статутом, за межами України;

- здійснювати експорт, імпорт товарів, капіталу, робочої сили;

- бути стороною цивільних правочинів, що виконуються поза межами території України;

- набувати прав на майно, що знаходиться за кордоном;

- створювати спільно з іноземними партнерами господарські товариства, здійснювати спільну діяльність, в тому числі з використання спільних виробничих площ, обладнання;

- представляти інтереси іноземних партнерів в Україні.

Делись добром ;)